MER HÅLLBAR TEKNIK

Epson åtar sig att utveckla teknik som hjälper kunder att uppnå sina hållbarhetsmål och minska sin koldioxidavtryck.

TEKNIKER

Utveckling av miljöteknik

I tillägg till produktbaserad FoU är Epson fokuserat på utvecklingen av nya material och tekniker som hjälper till att minska miljöpåverkan. Vi får vägledning från principen att all innovation ska vara grundad i att lösa samhällsproblem och vår målsättning är öppen innovation – samarbeta via partnersamarbeten för att utnyttja vår egen teknik och våra produkter och tjänster. Vi åtar oss att främja utvecklingen av banbrytande, biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara material och innovation som omfattar plast av biomassa och återvunnen pulvermetall.

Utskriftsteknik

Visuell kommunikationsteknik

Upptäck mer om hållbarhet hos Epson

1 Sustainability in Labelling, maj 2021, Smithers Report

2 Beräknat med hjälp av standardomvandling på 0,233 kg koldioxid per kWh el.