Personuppgiftspolicy

Introduktion
Vi respekterar sekretessen för alla personer. Läs igenom vår personuppgiftspolicy noggrant så att du förstår hur vi samlar in och använder personuppgifter du tillhandahåller oss. Personuppgifter är all information som är kopplad till identifiering av en person. En persons namn, ålder, e-postadress, hemadress eller CC-adress, telefonnummer och IP-adress är alla exempel på personuppgifter.

Lista över avsnitt – Klicka på överensstämmande rubrik för att gå till avsnittet

1. Vad täcker den här personuppgiftspolicyn?
2. Vem ansvarar för insamlade personuppgifter?
3. Viktigt meddelande – om du är under 16 år
4. Måste jag röja mina personuppgifter när jag besöker webbplatsen för Epson?
5. Varför kräver Epson att få mina personuppgifter?
6. Tillhandahålla ytterligare information
7. Från vilka källor samlar Epson in mina personuppgifter?
8. Vem lämnar Epson ut mina personuppgifter till?
9. Vilken rätt har jag när det gäller att avslöja dina personuppgifter?
10. Ansvarar Epson för länkar till andra webbplatser?
11. Vilka säkerhetsåtgärder tillämpar Epson för att skydda mina personuppgifter?
12. Hur länge sparar Epson mina personuppgifter?    
13. Hur använder Epson cookies vid insamlingen av mina personuppgifter?
14. Hur kontaktar jag Epson?
15. Kommer Epson att ändra den här policyn?


1. Vad täcker den här personuppgiftspolicyn?
Den här personuppgiftspolicyn täcker vår användning av dina personuppgifter.

2. Vem ansvarar för insamlade personuppgifter?
Epson Europe B.V. är ett företag som är registrerat i Nederländerna, med organisationsnummer 33215466, med huvudkontor i Hoogoorddreef 5, Amsterdam Zuidoost. Personuppgifterna på den här webbsidan styrs av Nederländerna.

3. Viktigt meddelande – om du är under 16 år
Om du är under 16 år gammal ska du inte skicka oss din personliga information (exempelvis namn, adress och e-postadress). Om du är under 16 år gammal och du vill ställa en fråga eller använda den här webbsidan på något sätt som kräver att du uppger personlig information ska du be en förälder eller vårdnadshavare att göra detta åt dig.

4. Måste jag röja mina personuppgifter när jag besöker webbsidan för Epson?
I allmänhet kan du besöka och använda delar av vår webbsida utan att informera oss om vem du är eller avslöja några personuppgifter om sig själv. Du kan däremot inte öppna vissa sidor på webbplatsen där dina personuppgifter krävs, dvs. du kan bli ombedd att uppge vissa nödvändiga uppgifter för att vi ska kunna erbjuda produkter och tjänster till försäljning som motsvarar dina behov.

5. Varför kräver Epson att få mina personuppgifter?    
Vi vill samla in dina personuppgifter för att kunna:

 • uppfylla våra åtaganden vid sälj-, köpe- eller servicekontrakt med dig
 • erbjuda garanti- och reservdelstjänster
 • identifiera dig när du kontaktar oss
 • spara dina inställningar, så du kan spara tid vid sökningar på vår webbplats
 • ha dig i åtanke för något du anmäler intresse för eller hantera din ansökan när det gäller ett arbete hos oss
 • genomföra relevanta kontroller avseende kreditvärdighet

6. Tillhandahålla ytterligare information
Ibland vill vi använda dina personuppgifter i andra syften än de som anges i avsnittet ovan. Enligt vår mening är dessa syften till din fördel. Vi har däremot full förståelse för att du kanske inte vill att informationen ska användas på det här sättet. Vi använder inte informationen för de syften som anges nedan om du har uppgett att du inte vill använda informationen på det här sättet när du fyller i den.

 • utföra undersökningar och be om din åsikt när det gäller produkter och tjänster
 • meddela dig om nya produkter eller specialerbjudanden som kan vara av intresse för dig
 • meddela dig om och ta fram marknadserbjudanden, exempelvis gåvor, tävlingar och prisutdelningar.
 • göra marknadsanalyser och kundprofiler
 • övervaka och spela in telefonkommunikation och skriftlig kommunikation med dig i kvalitetssäkrings- och efterlevnadssyften och för att hantera klagomål och frågor.

7. Från vilka källor samlar Epson in mina personuppgifter?
Vi kan samla in dina personuppgifter från ett antal källor, bland annat följande:

 • från dig när du registrerar dig på vår webbplats, köper en produkt från oss eller registrerar dig för en tjänst, deltar i våra reklamerbjudanden och enkäter, kontaktar våra samtalscenter eller när du registrerar dig på våra offentliga evenemang, såsom mässor och utställningar.
 • när vi köper eller förvärvar nya verksamheter.
 • från dokument som finns tillgängliga för allmänheten, exempelvis röstlängder.

8. Vem lämnar Epson ut mina personuppgifter till?
Under de flesta omständigheterna lämnar vi inte ut personuppgifter till tredje part, som inte finns i företag inom Epson-gruppen, utan ditt föregående samtycke, utom i följande fall:

 • när det är nödvändigt för att göra det möjligt för att hanteringen av avtal du ingår med oss eller för att erbjuda tjänster du har beställt för att fullfölja beställningar, bearbeta betalningar och erbjuda marknadsinformation.
 • när det krävs inom juridiska förhandlingar och vi måste fullfölja våra juridiska plikter.
 • när det är nödvändigt för att efterleva gällande lagar och regler.
 • när vi genomgår en fusion eller köps upp av en tredje part.

Vi kanske överför dina personuppgifter till våra dotterbolag och över gränserna inom EU i konsoliderings- eller lagringssyfte eller för att förenkla kundinformationshanteringen.

9. Vilken rätt har jag när det gäller avslöjande av mina personuppgifter?
Du har flera rättigheter när det gäller personuppgifter du lämnar till oss. De inkluderar:

 • att när som helst be oss lämna ut, uppdatera eller ta bort personuppgifter vi har om dig. Om du vill granska eller ändra dina personuppgifter ska du kontakta oss på det sätt som anges nedan eller använda formuläret för att begära dataåtkomst för objekt på webbplatsen för Epson.
 • att godkänna att ta emot kommunikation från oss eller begära att ta bort ditt namn från vår e-postlista. Om du får ett reklammeddelande från oss får du även ett automatiskt meddelande om att du kan välja att avsäga dig specifika meddelanden eller alla reklamutskick från oss. Följ anvisningarna i det e-postmeddelande du har fått.

10. Ansvarar Epson för länkar till andra webbplatser?
På vår webbplats kan det förekomma länkar till andra webbplatser. Observera att vi inte ansvarar för och inte kontrollerar hur dina personuppgifter hanteras på dessa webbplatser. Den här personuppgiftspolicyn täcker inte sådana webbplatser och vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers personuppgiftspolicy.  

11. Vilka säkerhetsåtgärder tillämpar Epson för att skydda mina personuppgifter?
Vi tillämpar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter när det gäller förlust, obehörig åtkomst och felaktig användning.  Sådana åtgärder omfattar följande:

 • vi begränsar behörigheten för personalåtkomsten till dina personuppgifter baserat på "informationsbehov".
 • vi kräver av våra underleverantörer och samarbetspartners att de följer kraven i vår personuppgiftspolicy och gällande lagar för dataskydd och personuppgiftshantering.
 • vi tillåter att du använder lösenord för dina kontouppgifter. Vi rekommenderar att du inte använder enkla användarnamn och lösenord.
 • vi lagrar informationen på en säker server.
 • Vi bearbetar betalningstransaktioner med Datacash- och http-kryptering och VeriSign-verifiering. Vi lagrar bara din köphistorik och inte dina transaktionsuppgifter.
 • vi håller hög säkerhetsnivå på våra fysiska anläggningar

12. Hur länge sparar Epson mina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter tills en gällande period har gått enligt tillämplig lag, eller tills du upphör med att prenumerera på vår tjänst eller begär att vi raderar dina personuppgifter. I allmänhet behåller vi inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för det syfte för vilket de samlades in.

13. Hur använder Epson cookies vid insamlingen av mina personuppgifter?
Cookies samlar information operativsystemet, inklusive, men inte begränsat till typ av webbläsare, IP-adress (Internet Protocol) och vilka delar av webbplatsen som besöks. Med hjälp av dessa cookies kan Epson förbättra användarvänligheten för webbplatsen och anpassa den efter dina behov.

Du kan spärra cookies genom att aktivera inställningen på webbläsaren som gör det möjligt för dig att spärra alla eller vissa cookies. Om du däremot använder webbläsarinställningarna för att spärra alla cookies kanske du inte kan öppna alla eller vissa sidor på vår webbplats. Om du inte har ställt in webbläsaren så att den spärrar cookies kommer vårt system att plantera cookies när du besöker webbplatsen.

14. Hur kontaktar jag Epson?
Vi tar gärna emot frågor, kommentarer och synpunkter du kan ha gällande den här personuppgiftspolicyn eller personuppgifter vi har för dig. Skicka dina kommentarer och frågor till privacy@epson.eu

15. Kommer Epson att ändra den här policyn?
Vi förbehåller oss rätten att med jämna mellanrum revidera den här policyn. Alla framtida ändringar publiceras på den här sidan. Den här personuppgiftspolicyn uppdaterades senast i november 2011.