Integritetsmeddelande

Personuppgifter om dem som registrerar sig på Epsons huvudwebbplatser

Utgåva 1.0

Detta meddelande ger information om dina personuppgifter som lagras i Epsons Marknadsföringsdatabas och tillhörande system.

Epson innehar (och kommer att lagra)

 • Information som du väljer att skicka till Epson, via dess webbplatser eller på annat sätt
 • Information som samlas in från Epsons egna system om din användning av Epsons webbplatser och om Epsons interaktioner med dig. Detta inkluderar information som samlas in med hjälp av cookies1 och andra liknande verktyg.

Du behöver inte registrera dig eller lämna några personuppgifter för att använda dig av Epsons huvudwebbplatser. Den enda information du behöver lämna för att registrera dig hos Epson är din e-postadress (plus bekräftelse på att du är över 16 år). Alla övriga informationsfält vid registrering är frivilliga.

”Epson” (den personuppgiftsansvarige för uppgifterna) är:
Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.

Ändamålet med att behandla dina personuppgifter
(”Behandla” innebär allt som Epson gör med dina personuppgifter inklusive att samla in dem, lagra dem, använda dem och lämna ut dem.)
Det främsta ändamålet för vilket Epson kommer att behandla dina personuppgifter är för att marknadsföra sina produkter, inklusive att skicka direktreklam till dig.

Detta innefattar:

 • att känna igen dig när du kontaktar oss
 • att kontrollera dina inställningar så att du kan spara tid när du söker på vår webbplats
 • att behandla dina förfrågningar om att delta i reklamkampanjer
 • att övervaka och registrera telefonsamtal och skriftlig kommunikation med dig för kvalitetssäkrings- och efterlevnadsändamål och för att hantera dina klagomål och frågor
 • att förstå vilka delar av Epsons webbplats, och vilka produkter och tjänster, du är mest intresserad av

Den rättsliga grunden för detta är att det är nödvändigt för de berättigade intressen som Epson eller företag inom Epson-koncernen har av att genomföra marknadsaktiviteter.

Om du väljer att ge information utöver vad som Epson kräver att du tillhandahåller, är grunden för att behandla de personuppgifterna ditt samtycke som visas genom att du frivilligt tillhandahåller dem. Du har rätt att när som helst återkalla det samtycket. Du kan göra det genom att skriva till Epson på ovanstående adress, eller på Kontakt.

Som en del av behandlingen, kommer Epson att utföra en del automatiserad profilering och automatiserat beslutsfattande utifrån de uppgifter de har om dig för att göra information som presenteras för dig mer relevant för dina intressen.

Om Epson, i framtiden, vill behandla dina personuppgifter för något annat ändamål kommer de först att ge dig information om detta andra ändamål.

Om du har gett ditt samtycke till det, kommer Epson även att använda dina personuppgifter för att skicka elektronisk marknadsföringskommunikation till dig (normalt via e-post) som kan innehålla:

 • att vi vill genomföra undersökningar och be om din åsikt om våra produkter och tjänster
 • upplysa dig om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig
 • meddela dig om kampanjer t.ex. gratiserbjudanden, tävlingar och prisdragningar.
 • marknadsanalys och kundprofilering
 • inbjudningar till evenemang

Den rättsliga grunden för detta är ditt specifika samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till detta ytterligare ändamål (oberoende av din rätt att invända mot Epsons behandling av personuppgifter för de allmänna ändamål som beskrivits ovan) genom att skriva till Epson på ovanstående adress, eller på Kontakt.

Epson kommer att lagra dina personuppgifter i 2 år efter den senaste kontakten med dig. Efter den tidpunkten kan vissa uppgifter fortsätta att lagras men endast i en anonymiserad form eller ingå i arkiverade register.

Epson använder tredje parter för att utföra vissa behandlingsaktiviteter på deras vägnar. Några av eller alla dina personuppgifter kan lämnas ut till dem, med de har endast tillåtelse att använda de utlämnade personuppgifterna för de ändamål för vilka Epson lagrar dina personuppgifter och i överensstämmelse med Epsons anvisningar.

Som en ”registrerad” har du lagstadgade rättigheter att från Epson begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig själv eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Epsons europeiska Dataskyddsombud kan kontaktas genom att skriva till ”The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building , Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nederländerna” eller genom att skicka e-post till: EDPO@epson.eu

Om du befinner dig utanför EU kommer Epson att överföra en del av dina personuppgifter, utanför EU, till personal i Epson-koncernen i den berörda regionen och till entreprenörer i den region som används av Epson för att tillhandahålla tjänster. Detta kommer att omfattas av de skydd som krävs enligt lag.

1 Cookies är datafiler som placeras på en enhet när den används för att besöka en webbplats. Dessa cookies kan användas för många ändamål, inklusive spårning av användarpreferenser och webbsidor som besökts när du använder Tjänsten. Du kan inaktivera cookies i din webbläsares inställningar. Men om du inaktiverar cookies kommer kanske en del funktioner på Epsons webbplats inte att fungera på rätt sätt eller fungera långsamt. Tänk dessutom på att om du väljer att blockera cookies kommer kanske vissa annonspreferenser som är beroende av cookies inte att kunna respekteras.

Dessutom används analytiska verktyg så som Google Analytics från Google Inc. för att samla in och analysera användarhistorik etc. Dessa använder förstaparts-cookies för att registrera information om din åtkomst. Se integritetspolicyn på Google Inc. för den Google Analytics integritetspolicy som används av denna tjänst: http://www.google.com/policies/privacy/

Detta meddelande handlar bara om information i Epsons Marknadsföringsdatabas. Om Epson behandlar dina personuppgifter i andra register kommer du att meddelas separat om detta.

Lämnat i enlighet med Artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning