ETISKA REGLER PÅ EPSON

Epsons metod

Att överraska och glädja våra kunder med innovativa produkter och tjänster är bara början – vi vill förbättra världen och bli ett oumbärligt företag. Genom att bedriva vår verksamhet med integritet kan vi fortsätta att skydda investerare och attrahera och behålla en talangfull personalstyrka. Alla företag kan följa lagar och bestämmelser, men vi strävar efter att göra mycket mer och vara etiskt stabila.

Företagets beteendeprinciper

Hur uppfyller Epson sitt sociala ansvar? Du kan lära dig mer om de principer som utgör grunden för vår ledningsfilosofi nedan.

Våra principer

All Epson-personal, inklusive företagsledare, chefer och anställda, måste följa våra riktlinjer.

Ta reda på mer om företagens sociala ansvar