NYTTJANDEVILLKOR

Nyttjandevillkor

Genom att använda Epsons webbsida, förklarar du dig införstådd med nedanstående villkor.

Användning av webbsidan

Att titta på webbsidans innehåll och att ladda ner information från den, är endast tillåtet för privata och icke-kommersiella ändamål. En förutsättning är dock, att det på varje kopia finns en hänvisning till alla upphovs- och andra egendomsrättigheter beträffande det ursprungliga innehållet.

Innehållet på Epsons webbsida är upphovsrättsligt skyddat. Det får varken ändras eller användas på någon annan webbsida. EPSON EUROPE B.V. (nedan kallat Epson) är ett skyddat varumärke från SEIKO EPSON CORPORATION (SEC).

Föreliggande nyttjanderätt upphör omedelbart att gälla om dessa villkor åsidosätts. I det fallet måste all information som laddats ner omgående förstöras.

Ansvar

I den mån Epson skapar länkar till andra webbplatser, så sker detta frivilligt och utan förpliktelse. Epson frånsäger sig allt ansvar för innehållet på främmande webbsidor. Epson har inget som helst inflytande på innehållet på länkade sidor och distanserar sig uttryckligen från det.

Epson tillhandahåller innehållet på sin webbsida utan några som helst garantier. Epson frånsäger sig allt ansvar för innehållets riktighet, fullständighet, aktualitet samt lämplighet för vissa användningssyften eller rättigheter för tredje part. Misstag, skrivfel, ändringar osv. förbehålles.

Eventuella risker vid användningen av webbsidan från Epson står uteslutande användaren för. Epson övertar inget ansvar för skador. Denna ansvarsbefrielse gäller däremot inte vid uppsåt eller lagligt föreskrivet och inte förhandlingsbart ansvar.

Ändringar

Epson förbehåller sig rätten att utan varsel, genomföra ändringar av innehållet på denna webbsida eller av där angivna produkter, priser eller leveransmöjligheter, osv.

Det finns ingen förpliktelse att aktualisera innehållet på denna webbsida. Övrigt: Innehållet på denna webbsida administreras av Epson. Det gäller uteslutande tysk lag. Forum för alla tvister när det gäller köpmän, är Düsseldorf, Tyskland.

Om denna webbsida anropas utanför Tyskland, så sker detta på egen risk. Användaren är själv ansvarig för att nationella lagar iakttas.

Föreliggande villkor gäller i respektive gällande version. Skulle webbsidan innehålla speciella klausuler, så gäller dessa först, före föreliggande, allmänna, bindande nyttjandevillkor.