Epsons åtagande avseende tillgänglighet

Epson åtar sig att göra innehållet på vår webbplats tillgängligt och användarvänligt för alla. Om du har svårt att se eller navigera genom innehåll på denna webbplats eller om du identifierar innehåll eller funktioner som du inte anser vara helt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar ber vi dig att kontakta oss på customer.service@epson.se. Ange ”Web Accessibility” på ämnesraden och en beskrivning av den specifika funktion som inte är helt tillgänglig enligt dig eller ett förslag till förbättring. Du kan också kontakta oss på ditt lokala Epson-kontor. Epson tar din feedback på största allvar och tar hänsyn till den när vi utvärderar olika sätt att tillgodose alla våra kunders behov.