FORMAR FRAMTIDENS UTSKRIFTER MED VÄRMEFRI UTSKRIFTSTEKNIK

Visa videon
Värmefri teknik

Anta den globala elutmaningen

Eftersom elförbrukningen ökar i allt högre takt runt om i världen är det dags att tänka på vad alla kan göra för att minska vår förbrukning av el.

Mellan 1980 och 2020 har den globala elförbrukningen mer än tredubblats.1

Och elförbrukningen är på väg mot att fördubblas igen före 2050.2

Små förändringar kan göra stor skillnad

Elbesparingar via små, dagliga justeringar kan innebära stora, meningsfulla förändringar.

Visa videon

Varför ska du byta till värmefri utskriftsteknik?

Hos Epson fokuserar vi på att förändra vårt sätt att förbruka energi. Byt till värmefri utskriftsteknik som inte använder värme i bläckutmatningsprocessen och ger därmed lägre energiförbrukning.

Det innebär att du tar ett steg i rätt riktning varje gång du använder en av våra bläckstråleskrivare.

Fördelarna med värmefri utskriftsteknik

Ta steget. Anta utmaningen.

Minskad energiförbrukning sparar energi

Värmefri utskriftsteknik minskar behovet av ström, eftersom den inte använder energi för uppvärmning.

Färre delar att byta ut

Laserskrivare har trummor, överföringsenheter och fixeringsenheter som måste bytas ut då och då. Bläckstråleskrivare har inga av dessa delar, vilket eliminerar behovet av reservdelsbyten.

Spara tid med startklara utskriftsjobb

Ingen värme innebär även att skrivaren inte behöver någon uppvärmningstid när den slås på eller aktiveras från viloläge. Den börjar skriva ut omedelbart.

Mindre underhåll

Den värmefria konstruktionen av Epsons bläckstråleskrivare innebär att det inte finns så många delar som kan slitas ut

Denna förklaring gäller i princip endast för grundläggande MicroPiezo-fördelar. Produktprestanda kan variera.

Upptäck fördelarna med Epsons värmefria utskriftsteknik på egen hand

Upptäck hur mycket koldioxid och el du kan spara

Tala med oss

Vill du ta reda på mer om Epsons värmefria utskriftsteknik och om hur vi kan hjälpa dig att minska din elförbrukning?

1 Total slutlig elförbrukning från IEA World Energy Balances Highlights (2022)

2 Total slutlig elförbrukning med nettonoll scenariobas i den kostnadsfria datauppsättningen från IEA World Energy Outlook 2022