Kontakta oss

I egenskap av en person som delat sina personuppgifter med Epson har du vissa lagstadgade rättigheter.

Rättigheterna innefattar:

  • rätten att begära åtkomst till dina personuppgifter från Epson, samt att begära att uppgifterna rättas eller raderas
  • att behandlingen av uppgifterna som rör dig själv begränsas
  • rätten att protestera mot behandling av uppgifter, samt rätten till dataportabilitet
  • rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Ge oss din personliga information i det här formuläret, så att vi kan bekräfta din identitet. I vissa fall kan vi begära ytterligare identifikation från dig, så som ett pass eller ett körkort.

HUR FICK DU KONTAKT MED EPSON?* (välj allt som stämmer in på dig)

KONTAKTUPPGIFTER

DITT MEDDELANDE

IDENTIFIERING:

FILÖVERFÖRING: ?BILDFILER I PNG- ELLER JPEG-FORMAT. MAXIMAL FILSTORLEK: 4 MB

För mer information om hur Epson behandlar dina personuppgifter kan du läsa Epsons integritetsmeddelande.