BYT TILL EFFEKTIV SKRIVARHANTERING

Förbättra dina utskrifter och öka kapaciteten via mer effektiv produktionsplanering och stöd för din uppsättning skrivare.

EPSON CLOUD SOLUTION PORT

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Epson Cloud Solution PORT är en plattform för molnbaserade tjänster som stödjer Epsons skrivare för stora format och kommersiella skrivare. Du kan övervaka utrustningen på flera platser eller flera skrivare från en enda plats – från produktionsgolvet eller på distans – och uppnå större kontroll. Den första tjänsten som erbjuds på plattformen är Production Monitor som undersöker produktionsstatus i realtid.

Översikt

Epson Cloud Solution PORT är en plattform för molnbaserade tjänster som stödjer Epsons skrivare för stora format och kommersiella skrivare. Epson Cloud Solution PORT kan nås från flera enheter som exempelvis datorer, smartphones och surfplattor.

Production Monitor

Kontrollera skrivarnas status genom att använda Production Monitor på en smart enhet eller en dator. Denna funktion producerar den dagliga driftstatusen och stödjer hög produktivitet och effektivitet.

Epson Cloud Solution PORT

Epson Cloud Solution för mobila enheter ger dig möjlighet att när och var som helst se tillståndet hos produktionsplatsens skrivare via en smartphone eller surfplatta som är ansluten till en säker molnbaserad plattform.

Download on the App Store
Get it on Google Play

Funktioner

Production Monitor identifierar de mest brådskande åtgärder som måste vidtas och hjälper dig att åtgärda problem effektivt med minimala störningar av utskrifter. Du kan se när jobb har slutförts, vilket hjälper dig att planera mer exakt. Funktionen genererar dagliga rapporter som identifierar flaskhalsar i produktionen eller potentiella möjligheter där produktiviteten också kan förbättras.

Vad är Production Monitor?

  1. Se alla skrivare och deras respektive driftstatus

  2. Visa dagliga prestanda och jämför med föregående dag med hjälp av stapel- och linjediagram

  3. Övervaka skrivarnas status och konfigurera instrumentpanelerna enligt dina behov och önskemål.

Kompatibla modeller

Frågor och svar

Vilka är förmånerna med att registrera sig för Epson Cloud Solution PORT?

En av de främsta förmånerna är du kan övervaka utrustning över flera platser, från produktionsgolvet eller på distans, vilket ger dig kontroll över produktionen. Den första tjänsten som erbjuds på plattformen är Production Monitor som undersöker produktionsstatus i realtid för ett växande antal kompatibla Epson-skrivare.

Vilka typer av uppgifter samlas in och hur används de?

Läs säkerhetsriktlinjerna och integritetsmeddelandet för att få detaljerad information.

Hur skyddas mina uppgifters integritet?

Epson hanterar uppgifter privat och efterlever GDPR. Läs integritetsmeddelandet för att få detaljerad information.

Får Epson åtkomst till mitt nätverk?

Skrivarna överför och krypterar via HTTPS-protokoll. Läs säkerhetsriktlinjerna för att se en heltäckande översikt.

Måste jag teckna ett avtal?

Integritetsmeddelandet och villkoren måste undertecknas under registreringen.

Vilka skrivare stöds?

Se listan med kompatibla skrivare.

Kommer icke-Epson-skrivare att stödjas?

Epson Cloud Solution PORT samlar endast in data från Epson-skrivare. Se listan med kompatibla skrivare.

Är du redo att lära dig mer?

Tala med en medarbetare i vårt team för att ta reda på hur du kan minska kostnaderna och arbeta mer effektivt