EN MER HÅLLBAR LEVERANSKEDJA

I vår roll som en global organisation strävar vi efter att minska koldioxidutsläpp, sluta resursslingan, utveckla miljöteknik och tillhandahålla produkter och tjänster som minskar miljöpåverkan. Vi strävar efter att minska denna påverkan tidigt i livscykeln, på upphandlingsstadiet.

Vi strävar efter att bygga ömsesidigt förmånliga relationer med våra affärspartner och leverantörer. Vi ber dem att upprätthålla de högsta normerna för integritet och etik, men vi respekterar samtidigt deras självständighet och oberoende. Vi anser att vi kan hjälpa till att hantera samhällsutmaningar och hållbarhet via dessa samarbeten.

På global nivå och i linje med vårt åtagande för SDG:er har vi upprättat två övergripande mål för vår leveranskedja:

1. Att säkerställa arbetares rättigheter och säkerhet

2. Att förverkliga ett hållbart samhälle

Etik- och uppförandekod för leverantörer

I vår roll som en medlem i Responsible Business Alliance (RBA), en global koalition som ägnar sig åt företags sociala ansvar i globala leveranskedjor, ber vi våra leverantörer att följa samma höga etiska normer som vi gör. Vi anser att vi kan hjälpa till att hantera hållbarhet och samhällsutmaningar via dessa samarbeten.

Våra riktlinjer för leverantörer till Epson Group inkluderar en uppförandekod som anger våra förväntningar på våra leverantörer när det gäller arbete, hälsa och säkerhet, miljö, etik och ledningssystem. Den bygger på RBA:s uppförandekod och alla Epson Europe-leverantörer förväntas följa den.

Ansvarsfulla mineraler

Vi åtar oss att säkerställa att Epsons produkter innehåller ansvarsfullt anskaffade mineraler. Vi främjar kunskaper om våra standarder för ansvarsfullt anskaffande av mineraler i hela vår leveranskedja och i våra produktionsanläggningar runt om i världen.

Europeiskt distributionscenter

Vårt huvudsakliga europeiska centrala distributionscenter ligger i Bedburg i Tyskland och hanterar import och export av varor. Vi är fokuserade på hållbarhetsinitiativ inom vår lagerverksamhet och på att minimera koldioxidutsläppen från våra uppströms- och nedströmstransporter.

Upptäck mer om hållbarhet hos Epson