CIRKULARITET

I syfte att bidra till bildandet av en cirkulär ekonomi där avfall minimeras arbetar vi för att minska utsläpp och bevara vattenresurser i våra produktionsprocesser. Vi främjar dessutom effektivt utnyttjande av begränsade resurser genom att göra produkter mindre och lättare, genom att samla in och återvinna gamla produkter och genom att utveckla digitala lösningar för bläckstråleutskrift.

Vår japanska tradition ”sho sho sei” (kompakt, effektiv, exakt) har varit en vägledande princip i vårt tillvägagångssätt för mer hållbar tillverkning och innebär att vi alltid har försökt få ut det mesta av våra värdefulla och ändliga resurser. Detta omfattar att minska produkters storlek och vikt, använda återvunnet material i tillverkning, minimera produktionsförluster, förlänga produkters livslängder och tillämpa ”använd, använd och återanvänd” som tillvägagångssätt för alla våra produkter.

Vi samarbetar med flera olika organisationer för att utveckla mer hållbara material som kan användas för tillverkning och förpackning av våra produkter. Vi tillämpar vår torrfiberteknik för att utforska olika sätt att utveckla plast av biomassa genom att odla Euglena – och separerar papper till fina cellulosafibrer via enzymatisk nedbrytning. Biomassabaserad plast kan produceras genom att extrahera sockerkristallerna i Euglena, vilket minskar användningen av plast härledd från petroleumprodukter.

Vår strävan efter att uppnå hållbarhet i en ekonomi med minskade koldioxidutsläpp har högsta prioritet. Vi anser att det är ett avgörande arbete i vår verksamhet. Vår målsättning är att uppnå detta på fyra huvudområden:

Solar panels
Initiativ för minskade koldioxidutsläpp

Använda förnybar energi och energibesparande utrustning och anläggningar, avlägsna växthusgaser, engagera leverantörer och sträva efter koldioxidfri logistik.

Earth
Initiativ för slutna resursslingor

Minska energiförbrukning, förlänga livslängder (tillhandahålla långsiktigt korrigerande underhåll) och minska produktionsutrustning.

Busy office
Minska kunders miljöpåverkan

Minska energiförbrukning, förlänga livslängder (tillhandahålla långsiktigt korrigerande underhåll) och minska produktionsutrustning.

Dry Fiber Technology
Torrfiberteknik

Tillämpa torrfiberteknik med naturligt härledda (plastfria) material och återvinna råvaror som metaller och papper.

Upptäck mer om hållbarhet hos Epson