LEDNING

Som en ansvarsfull verksamhet underbyggs våra handlingar av vår globala styrningsstrategi och drivs av vårt sociala ansvar. Detta innebär att öka intressenternas engagemang, leverera ansvarsfulla leveranskedjor, respektera mänskliga rättigheter och främja mångfald, rättvisa och inkludering

Vår styrning förstärks ytterligare genom att öka insynen i ledningens beslutsfattande, förbättra riskhantering, säkerställa 100 % efterlevnad och stärka informationssäkerheten.

Våra principer för beteende på företaget

Etiskt beteende och efterlevnad är grundläggande för Epson. I vår roll som företag följer vi en uppsättning med nio principer för företagsbeteende som stödjer vår ledningsfilosofi. Dessa principer signalerar vårt engagemang för etiskt företagsbeteende, och de fungerar som en förtroendebaserad deklaration för alla anställda att följa.

Etik och skydd mot bedrägerier, korruption och mutor

Vi tar efterlevnadsöverträdelser på största allvar och tillhandahåller en etikjourlinje så att alla medarbetare kan rapportera eventuella etiska eller efterlevnadsproblem.

J-SOX är en del av lagen om finansiella instrument och aktiehandel i Japan som reglerar börsnoterade företag som Epson. Efterlevnad av J-SOX förser oss med ett ramverk för interna kontroller för att säkerställa tillförlitliga och korrekta ekonomiska uppgifter och upptäcka bedrägerier.

Villkor om efterlevnad av lagar mot mutor och konkurrenslagstiftning ingår i alla avtal med våra partner och leverantörer. Vi tillhandahåller våra affärspartner riktlinjer avseende lagar om mutor och konkurrenslagstiftning och våra medarbetare vägledning och utbildning om procedurer avseende konkurrenslagstiftningen.

Upptäck mer om hållbarhet hos Epson