SAMHÄLLE

Epsons syfte kretsar kring att berika liv och hjälpa till att skapa en bättre värld. Våra anställda är grundläggande för våra verksamhetsmål och vi överväger ständigt sätt att förbättra deras liv, deras familjers liv och de samhällen som vi är en del av.

Mångfald, rättvisa och inkludering

Tillsammans med vårt företags syfte och ledningsfilosofi är mångfald, rättvisa och inbegripande kärnan i vår företagskultur.

Vi åtar oss att utveckla en miljö där alla anställda har möjlighet att få ut det mesta av sina förmågor, gilla sina jobb och delta i diskussioner som jämlikar, oavsett bakgrund. Vi anser att grunden för att skapa en fri och öppen arbetsplats är ömsesidig respekt och ett engagemang för mångfald, rättvisa och inbegripande.

Mänskliga rättigheter

Vi tar frågan om att hålla alla former av diskriminering och orättvisa metoder utanför vår globala verksamhet på största allvar. Detta återspeglas i vår medverkan i FN:s Global Compact sedan 2004 och i Epson-koncernens policyer avseende mänskliga rättigheter och arbetsnormer. Detta ger uttryck för Epsons starka övertygelser på områden som respekt för mänskliga rättigheter, förebyggande av alla former av trakasserier och diskriminering, respekt för lokal kultur och lokala seder, förbud mot barnarbete och tvångsarbete samt upprätthållande av positiva relationer mellan arbetsmarknadens parter.

Anställdas välbefinnande

Våra anställda är hörnstenarna i våra framgångar. Vi åtar oss att investera i deras fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska välbefinnande och vi erbjuder att urval av program och resurser för att minska risker för hälsan och välbefinnandet.

Vi sysselsätter cirka 2 000 personer över hela EMEA. Utan dem skulle vi inte vara där vi är idag och vi åtar oss att ge alla tillgång till bästa möjliga arbetsförhållanden.

Efter pandemin och feedback från anställda introducerade vi flexibelt arbete för att möjliggöra hybridarbete i hemmet och på kontoret på lång sikt. Vi anser att färre resor är till nytta för våra anställda, samhället och miljön.

New Horizons: inspirera ungdomar

Vi anser att utbildning är nyckeln till att främja hållbar utveckling och med vårt New Horizons-program strävar vi efter att engagera ungdomar från grundskole- till universitetsnivå i viktiga hållbarhetsfrågor. Vårt mål är att varje år nå ut till minst 10 000 studerande över hela Europa.

Bidra till samhällen

Det är oerhört viktigt för oss att kunna bidra till de samhällen där vi bor och arbetar. Våra anställda deltar varje år i ett urval av projekt som stödjer miljöaktiviteter i deras lokala samhällen.

Epson åtar sig att berika utbildning via teknik och vi stödjer skolor i hela Afrika, för att ge lärare och elever ytterligare studieresurser. Vi har dessutom nära samarbeten med myndighets, bransch- och samhällspartner för att leverera projekt som tillhandahåller utskriftsteknik, hållbar kraft, hubbar för lokal kompetens och utbildningsmaterial.

Upptäck mer om hållbarhet hos Epson