VISION OCH STRATEGI

Vår filosofi om effektiv, kompakt och exakt innovation sträcker sig längre än teknik. Den omfattar vår strävan att använda vår teknik för att hjälpa till att övervinna globala miljöproblem och andra samhällsfrågor, i syfte att berika människors liv och skapa en bättre värld. Vår Environmental Vision beskriver vårt åtagande om att bli koldioxidnegativa och fria från underjordiska resurser före 2050.

Delmål för 2025 i Epsons Environmental Vision

För att kunna uppnå de mål som anges i vår Environmental Vision 2050 har vi upprättat milstolpar för 2025 med hjälp av en motströmsanalys – en planeringsteknik där vi föreställde oss vårt önskade resultat för 2050 och identifierade scenarier som krävs för att nå det resultatet.

Under 2021, då vi insåg att den externa miljön där vi är verksamma utvecklades, reviderade vi denna företagsvision och gav den namnet Epson 2025 Renewed.

Som en del av Epson 2025 Renewed har vi avsatt 100 miljarder yen (770 miljoner euro) över de tio kommande åren, med fokus på minskning av koldioxidutsläpp, resursåtervinning och ett accelererat program för utveckling av miljöteknik.

Miljövision 2050

Vår globala Environmental Vision 2050 upprättades år 2008 och definierar våra miljömål fram till år 2050. Vi strävar efter att bli koldioxidneutrala – att flytta över till växthusgasfri tillverkning och sedan eliminera ännu mer koldioxid. Detta omfattar utnyttjande av förnybar el, minskning av utrustningars och anläggningars energiförbrukning, eliminering av växthusgaser och koldioxidfri logistik. Inledningsvis minimerar vi vår energiförbrukning i samband med produktion och produkter och byter till förnybara elkällor.

Vi strävar dessutom efter att minska våra kunders utsläpp av växthusgaser genom att tillhandahålla produkter som har ett mindre miljöavtryck och genom att flytta över till koldioxidfri logistik. I tillägg till detta börjar Epson utreda/utveckla teknik och praktiska tillämpningar för att avlägsna och fånga upp växthusgaser från miljön – exempelvis genom att lagra koldioxid i biomaterial och använda dem halvpermanent i olika tillämpningar.

Vi förändrar vårt utnyttjande av världens naturkapital dramatiskt. Vi ska bli fria från underjordiska resurser före 2050. I stället för dem ska vi utnyttja återvunna metaller, plast och andra tidigare utvunna mineraler, tillsammans med förnybara energikällor ovan jord som exempelvis sol, vind, vatten, geotermisk värme, trä och biomassa.

Minska våra utsläpp

Vi har åtagit oss att minska våra produkters och tjänsters totala utsläpp före 2030, i linje med 1,5 °C-scenariot. Vi kommer att uppnå detta genom att minska miljöpåverkan från våra produkter och tjänster och i våra leveranskedjor.

Certifieringar och utmärkelser

Höjdpunkterna omfattar:

Upptäck mer om hållbarhet hos Epson