Ta kontrollen över dina kontorskostnader för utskrifter och öka säkerheten genom att implementera utskriftsregler, autentisera användare samt identifiera och fördela dokumentkostnader på ett korrekt sätt.

KOFAX EQUITRAC™

Förbättra ditt arbetsflöde med Kofax Equitrac

Epsons integrering med Kofax Equitrac kombinerar Epson-enheternas låga driftskostnader, hög driftsäkerhet, minimala ingrepp och sänkta miljöpåverkan med möjligheten att styra och hantera utskriftsvolymer i syfte att minska driftkostnaderna. Som enda lösning ger Kofax Equitrac – nu dessutom med I-Queue – organisationerna kontrollen och förenklar processer genom att eliminera beroendet av utskriftsservrar, utskriftsdrivrutiner och utskriftsmaskinvara, samtidigt som den hanterar varje enskild utskriftssida. Utskrifter med kontroll, komfort och val alternativ till nöjdare användare, mer produktiv IT-personal och avsevärda fördelar för ditt slutresultat.

Kontrollera utgifter – spara pengar

Upprätta färgkvoter och kontosaldon per användare eller på avdelningsnivå genom regler som nekar utskrifter om en användare överskrider sina kvoter eller saldon. Minska avfallsmängderna genom att eliminera outtagna utskrifter och tillföra den ansvarsskyldighet som uppmuntrar användare att endast skriva ut de dokument som de verkligen behöver.

Öka säkerhet, sekretess och efterlevnad

Skriv ut säkert till alla skrivare, varje gång – säkra "Follow-You"-utskrifter gör att du kan skriva ut från var som helst och när som helst, samt hämta dokument när och var du vill. Samtidigt elimineras risken för att privata information lämnas kvar i en skrivare, och pappersspill, resurser och tid från outtagna dokument och ineffektiva utskriftsflöden minskar.

Utnyttja Epsons bläckstråleteknik för företag

Att integrera Equitrac med Epson-enheter som erbjuder låga driftskostnader, färre ingrepp, miljömässig hållbarhet och hög driftsäkerhet är enkelt.

Förstå och kontrollera

Anpassa detaljerade rapporter om den totala utskriftsaktiviteten samt dokument i kö, och skicka dessa till specifika platser eller beslutsfattare. Lösningen integreras smidigt i befintliga IT-infrastrukturer i alla miljöer, från småföretag till storföretag med flera filialer och tusentals olika enheter.

Fördelar och viktiga funktioner

Hur du skaffar Kofax Equitrac

Kontakta din lokala Epson-representant för mer information.

Kompatibla modeller

Epsons öppna plattform (Epson Open Platform, EOP) gör våra revolutionerande flerfunktionsskrivare (MFP) verkligt flexibla och anpassningsbara, och gör att de kan anpassas i syfte att möta specifika och föränderliga kundkrav i takt med att företagens mål och IT-system utvecklas.

Equitrac Office/Express är kompatibelt med vårt sortiment av Open Platform-enheter, inklusive WorkForce Enterprise. Kontakta din lokala återförsäljare för detaljerad kompatibilitetsinformation.

Få ut maximalt av båda världar med ett enda inbäddat program

Med en enhetlig klient kan användarna enkelt och problemfritt få åtkomst till sina utskrifts- och inläsningsflöden som tillhandahålls av Equitrac Office/Express, samt registrera arbetsflöden som tillhandahålls av eCopy ShareScan – allt från en enda skärm.

Personalen kan enkelt flytta mellan arbetsflöden för utskrift och inläsning – allt inom samma användarsession på enheten. Detta ger en förbättrad användarupplevelse som hjälper till att öka produktiviteten.

Forma framtidens utskrifter med värmefri teknik

Genom att byta från laserskrivare till värmefria skrivare minskar du din energiförbrukning och därmed även utskrifternas miljöpåverkan.

Är du redo att lära dig mer?

Tala med en medarbetare i vårt team för att ta reda på hur du kan minska kostnaderna och arbeta mer effektivt