Sekretessinformation

Personuppgifter som lagras i Epsons arkiv för administration av tävlingar

Utgåva 2.0 17/03/2021

Detta redogörelse ger information om dina personuppgifter som lagras i Epsons arkiv för hantering och administration av tävlingar.

Epson samlar in och lagrar:

  • Grundläggande kontaktinformation som namn, e-postadresser och telefonnummer som du själv angivit när du registrerat dig för tävlingen via den dedikerade webbplatsen eller sociala medier.

  • Ytterligare information om tävlingen du deltar i, om reglerna kräver det.

  • Information som samlats in av Epsons datorsystem om din användning av Epsons webbplatser och hur Epson relaterar till dig. Detta inkluderar information som samlas in via cookies¹ och andra liknande verktyg.

Med Epson (administratör av informationen) menas:

Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azië Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.

Syftet med behandling av dina personuppgifter:

("Behandling" betyder allt som Epson gör med information om dig, inklusive dess insamling, lagring, användning och upplysningar.)

Det enda syftet för vilket Epson kommer att behandla dina personuppgifter är att hantera tävlingen som du deltar i.

Den rättsliga grunden för detta ändamål är ditt samtycke som du gav när du frivilligt registrerade dig för att delta i tävlingen och för Epson att genomföra tävlingen i enlighet med villkoren.

Epson kommer att lagra dina personuppgifter under en period av tre månader från det att tävlingen i fråga slutförts. Därefter raderas uppgifterna såvida det inte är nödvändigt att behålla dem i enlighet med lagkrav som gäller bank eller skatt. Efter denna period kan viss information sparas, men bara anonymt eller som en del av arkiverade register.

Epson kan använda vissa tredjepartsföretag för att utföra vissa bearbetningsprocesser för Epsons räkning. En del eller alla dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till sådana tredjepartsföretag, men de får endast använda de uppgifter som tillhandahålls för användning där Epson lagrar dina uppgifter och i enlighet med Epsons instruktioner.

Som "registrerad" har du laglig rätt att be Epson om åtkomst för att korrigera eller radera personuppgifter om dig eller att göra invändningar mot behandlingen av dessa samt rätten att flytta data och rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Epson European Data Protection Officer kan kontaktas genom att skriva till "The EDPO, Epson Europe BV Azië Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nederländerna" eller genom att använda e-postadressen: EDPO@epson.eu eller Kontaktformulär.

Denna redogörelse gäller endast för information gällande Epsons register för hantering av tävlingar. Om Epson behandlar information om dig i andra databaser kommer du att informeras separat.

Registrering och deltagande i tävlingen är endast tillåtet för personer över 18 år.

Om du är bosatt utanför EU överför Epson en del av dina personuppgifter till utanför EU, till Epson Group-anställda i den drabbade regionen och till kontraktsinnehavare i regionen som används av Epson för att tillhandahålla tjänster. Detta faller under skyddet av tillämplig lag.

Om du befinner dig utanför EU kommer Epson att överföra en del av dina personuppgifter, utanför EU, till Epson-gruppens personal i den berörda regionen och till entreprenörer i den regionen som används av Epson för att tillhandahålla tjänster. Detta kommer att vara föremål för det skydd som krävs enligt lag.

1 Cookies är datafiler som placeras på en enhet när den används för att besöka en webbplats. Dessa cookies kan användas för många ändamål, inklusive att spåra dina inställningar på webbplatsens sidor som du besöker när du använder webbplatsen. Du kan stänga av cookies genom att använda dina webbläsarinställningar. Det kan dock hända att det inte går att stänga av cookies korrekt eller att vissa cookies saktar ner. Observera också att om du väljer att blockera cookies kanske vissa inställningar relaterade till cookies inte respekteras.

Dessutom används Google Analytics-verktyg från Google Inc. för att samla in och analysera historik etc. Dessa verktyg använder förstahandscookies för att samla in information om din åtkomst. Se Google Analytics sekretesspolicy som används av den:
http://www.google.com/policies/privacy/