Epsons projektor­lösningar - det perfekta hållbarhets­valet inom IT

Uppfyller dagens behov utan att kompromissa med framtida generationer

TCO Certified är en världsledande global hållbarhetscertifiering för elektronik som grundades för över 25 år sedan. Villkoren omfattar socialt ansvarsfull tillverkning, miljö, användarhälsa och användarsäkerhet samt ergonomisk utformning. För projektorer ingår även det exklusiva mätvärdet TCO Certified för bildstorlekar, som anger optimalt rekommenderad bildstorlek för respektive produktmodell.

Alla villkor genereras ur ett livscykelperspektiv och omfattar tillverknings-, användnings- samt kasserings-/återvinningsfaser. Certifierade produktmodeller och de utrymmen där de tillverkas kontrolleras för efterlevnad oberoende av varandra tillsammans med hållbarhetsinitiativ som varumärkesföretaget ålagt sig. TCO Certified finns i åtta olika produktkategorier, inklusive datorer, projektorer och bildskärmar (bland mycket annat). TCO Certified är en Klass 1-miljömärkning i enlighet med ISO 14024.

TCO Certified hjälper köpare och tillverkare att minska sina miljömässiga och sociala risker, och hjälper dem samtidigt att vidta konkreta åtgärder mot en mer hållbar livscykel för elektronik.

En fullständig lista över certifierade produktmodeller finns på www.tcocertified.com

Tillverkning

TCO Certifieds omfattande kriterier är utformade för hållbarhet under hela produktens livscykel: tillverkning, användning och kassering.

Socialt ansvarsfull tillverkningViktiga ILO-konventioner, FN-konventioner om rättigheter för barn, arbetstagarrättigheter, hälsa och säkerhet

Engagemang i motstridiga mineralinitiativ (3G+T) OECD-företagsbesiktningsprocess (due diligence) eller andra initiativ som är relevanta för ansvarsutkrävande

Minskad miljöpåverkan inom tillverkning Miljöhanteringssystem (ISO 14001 eller EMAS) för kontinuerliga förbättringar

Deklarerat materialinnehåll Deklaration av procentandel återvunnet plastinnehåll

Användarergonomi Bildkvalitet och ergonomisk produktdesign

Förlängd produktlivslängd Produktgarantier, tillgång till reservdelar

Användarhälsa och användarsäkerhet Elsäkerhet, skydd mot akustisk ljudnivå och ljudtoppar

Energieffektiva produkter och energieffektiv strömförsörjning Energy Star eller motsvarande

Deklarerad energiförbrukning Deklaration av produktens energiförbrukning

Minskade nivåer farliga ämnen Minskade eller eliminerade nivåer tungmetaller och farliga ämnen (utöver RoHS)

Produktretur Varumärkesföretaget erbjuder sig att ta tillbaka produkten i slutet av dess livslängd

Produkt och förpackningar utformade för återvinning Plastkodning, alla förpackningar återvinningsbara

Deklarerad produktvikt Deklarerad total produktvikt

Kontrollkriterier för TCO Certified

Oberoende kontroll av produkt, fabrik och varumärkesägarens efterlevnad ingår, både före och efter certifiering.

Fabriks-/varumärkesefterlevnad
Produktkompatibilitet
Oberoende kontroll

1. Före certifiering

Kontroll av efterlevnadskriterier innan en produkt certifieras

Applikation

Varumärkesägare gäller för TCO Certified

Uppförandereglerna har implementerats
Uppföljande fabriksgranskning
Uppföljande produkttester
Oberoende kontroll

2. Efter certifiering

Årlig uppföljningskontroll av certifierade produkter

Epsons bildvisningsprodukter och miljön

Epsons projektorprodukter har utformats för att sänka ett företags miljöavtryck och minimera energiförbrukningen både vid bildprojicering samt vid inaktivt läge. Tekniken omfattar en energieffektiv grundläggande design och energibesparande alternativ i ECO-menyn, och när projektorn är inaktiv sänker läget för ultralåg ljusstyrka energiförbrukningen när enheten inte projicerar.

Vi är förtjusta över att våra projektorvisningsprodukter nu har erhållit utmärkelsen TCO Certified. Epsons engagemang för att uppnå högsta möjliga kvalitetsstandarder för sina produkter gör att vi hanterar mycket av vår tillverkning internt, vilket gör det enklare att kontrollera arbetspraxis sett över hela tillverkningscykeln, från produktion till leverans. Dessutom strävar vi efter att utveckla kompakta, energieffektiva produkter som minimerar påverkan på miljön utan att sänka prestandan.

Henning Ohlsson, chef för företagens sociala ansvar på Epson

TCO Certified-produkter

Kontakta oss

För mer information, ange dina uppgifter nedan så kontaktar en Epson-representant dig.

Fält som har markerats med en asterisk (*) är obligatoriska.

Fyll i detta fält
Fyll i detta fält
Fyll i detta fält
Fyll i detta fält
Fyll i detta fält
Jag vill få nyheter och produktinformation från Epson.

Jämför
Stäng

Jämför produkter

av 3 valda

    Jämför valda