Villkor för tävlingar på Epsons sociala medieplattformar

Definitioner

Med “Arrangör" menas: **Epson Europe B.V. **(kallad Epson) har sitt huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna. För all korrespondens vänligen kontakta följande adress: Epson Europe B.V. Filial Sverige, Finlandsgatan 10, 17474, Kista , Sweden

Med "Deltagare" menas:
Personer som är 18 år och äldre, bosatta i Sverige vid lansering av kampanjen/tävlingen.

Villkor för deltagande

 1. Inget köp krävs för att delta men tillgång till internet och ett giltigt konto på berörd social medieplattform ävs.

 2. Tävlingen är öppen för invånare i Sverige som är 18 år eller äldre.

 3. Anställda av arrangören, dess moderbolag, dotterbolag eller andra parter som på något sätt är involverade i utvecklingen, produktionen eller distrubitionen av aktuell tävling, liksom den närmaste familjen (make, föräldrar, syskon, barn) och hushållsmedlemmar till varje sådan anställd är inte berättigade att delta i denna tävling.

 4. Deltagande via agenter eller tredje part är ogiltiga.

Tävlingen

 1. Deltagare har möjligheten att delta i en tävling för att vinna ett pris.

 2. Vinnaren blir kontaktad via det konto på berörd social medieplattform som användes vid deltagandet inom 24 timmar efter att vinnaren har blivit utsedd. Vinnaren måste svara på samtliga meddelanden för att göra anspråk på sitt pris inom 14 dagar efter att arrangören skickat meddelandet. Om vinnaren inte gör anspråk på priset inom denna tidsram förbehåller sig arrangören rätten att erbjuda priset till en ersättare som väljs i enlighet med dessa villkor.

 3. Priset kommer att skickas ut inom 28 dagar efter att tävlingen har avslutats.

 4. Arrangören tar inget ansvar för tävlingsbidrag som är korrupta eller som inte når arrangören inom tävlingperioden. Bevis på inskickat bidrag kommer inte behandlas som ett mottagningsbevis.

 5. Priset kan inte överlåtas och inget kontantalternativ kommer att erbjudas.

 6. Arrangören förbehåller sig rätten att verifiera alla deltagares behörighet och kan diskvalificera deltagare som inte uppfyller behörighetskraven.

 7. Priser erbjuds i mån av tillgång. I händelse av oförutsedda omständigeter förbehåller sig arrangören att (a) ersätta alternativa priser helt eller delvis med motsvarande eller med större värde och (b) i undantagsfall ändra eller avbryta tävlingen utan förvarning.

 8. Tävlingsbidraget får inte innehålla material som kränker andras rättigheter, inklusive, men inte begränsat till integritet, publicitet eller immaterialla rättigheter eller som utgör upphovsrättsintrång.

 9. Bidrag får inte innehålla varumärkesnamn eller varumärken, förutom arrangörens.

 10. Bidrag får inte innehålla material som är olämpligt, oanständigt, obscent, våldsamt, hatiskt, skadligt, förtalande eller skändligt.

 11. Bidrag får inte innehålla material som främjar rasism, hat eller skada mot någon grupp eller individ eller främjar diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

 12. Bidrag får inte innehålla material som är olagligt eller strider mot lagar eller förordningar från det land där bidraget har skapats.

Skyldigheter

 1. Deltagare kommer att hålla arrangören utanför alla anspråk i samband med deras deltagande i tävlingen i den mån bidraget strider mot någon annan persons personliga- eller äganderätt.

 2. Varje deltagare bekräftar att någon individ som syns i en sociala medie-post har gett sitt tillstånd att inkludera sitt namn och/eller konto på Epsons sociala medie-kanaler och plattformar.

 3. Arrangören kommer att använda den information som skickas in av deltagarna endast i syfte att genomföra tävlingen, om inte annat anges. Genom att delta i denna tävling samtycker alla deltagare till att arrangören använder dess personuppgifter i syfte att administrera denna tävling, inklusive att dela deras namn och / eller relevanta sociala medie-konton med andra deltagare om de vinner ett pris, och andra syften som deltagaren har samtyckt till. Vinnarnas namn kan publiceras på Epsons webbplats och sociala medieplattformar när alla vinnare har kontaktats och meddelats. Alla vinnare kommer att meddelas via de sociala medie-konton som de använt för att delta i tävlingen. ör mer information om hur Epson behandlar dina personuppgifter, vänligen läs Epsons sekretessinformation.

 4. Om priset utgör en skattepliktig förmån ligger skatteskyldigheten hos mottagaren.

 5. Denna tävling sponras, stöds eller administreras inte på något sätt som är associerat med den berörda sociala medieplattformen. Du bekräftar att all information som du skickar in för att delta i tävlingen skickas till arrangören och inte till den berörda sociala medieplattformen samt att du samtycker till att den berörda sociala medieplattformen inte är ansvarig gentemot dig på något sätt för denna tävling. Du godkänner en fullständig ansvarsfrisättning för den berörda sociala medieplattformen.

 6. Efter avslutad tävling, samtycker vinnarna att medverka själva, eller endast med sitt namn i eventuell marknadsföring i rimlig mängd.

 7. Dessa villkor regleras i enlighet med lagar i Sverige.

 8. Epson förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra tävlingen och dess villkor utan förvarning i händelse av en katastrof, krig, civil eller miltör störning, faktisk eller förväntad överträdelse av tillämplig lag eller reglering eller någon annan händelse som är utanför Epsons kontroll. Eventuella andra ändringar i tävlingen kommer att meddelas till deltagarna så snart som möjligt via den berörda sociala medieplattformen av Epson.

 9. Genom att delta i aktuell tävling, godkänner deltagare ovanstående villkor.

Med “Arrangör" menas: Epson Europe B.V. (kallad Epson) har sitt huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna. För all korrespondens vänligen kontakta följande adress Epson Europe B.V. Filial Sverige, Finlandsgatan 10, 17474, Kista , Sweden