Testning, mätning, kontrollösningar

Med Epsons robotar och ett kraftfullt integrerat bildbehandlingssystem kan uppgifter som kräver exakt registrering bemästras med höga klockfrekvenser.

Testa, mäta, kontrollera

Kvalitetskontroller, provkörningar före serieproduktion, datamätningar är alla områden där exakt registrering är avgörande. Med Epsons robotar och ett kraftfullt integrerat bildbehandlingssystem kan dessa uppgifter även bemästras med höga klockfrekvenser. Den PC-baserade RC620-huvudstyrenheten kan utökas med ytterligare mät- och testhårdvara och är lätt att integrera i bildigenkänningssystem eller tvångssensorer från andra tillverkare. Om en produkt avviker från de toleransvärden som ställts in via de fördefinierade parametrarna avvisas den som felaktig.

Fallstudier

Produkter

Moderna automationslösningar måste uppfylla några enkla krav – de måste vara så snabba som möjligt, så små som möjligt, så billiga som möjligt. Epson kan erbjuda dig ett brett utbud av industrirobotar med hög hastighet och hög precision.

Applications

Är du redo att lära dig mer?

Tala med en medarbetare i vårt team för att ta reda på hur du kan minska kostnaderna och arbeta mer effektivt

Se till att din produktionslinje blir topputrustning

Epsons robotsystem: exakt, snabbt och tillförlitligt

Våra robotar lastar på lastpallar, sågar, fräser, borrar, slipar, monterar, flyttar och bygger tillsammans. De arbetar precist och med en hisnande hastighet i alla dessa och många andra tillämpningar – ofta i upp till 24 timmar om dagen. I vår produktportfölj ingår ett av de mest omfattande SCARA-modellsortimenten över hela världen, 6-axliga robotar, styrsystem och programvara.