Information om sekretesspolicy

Personuppgifter som lagras av Epson för kampanjer

Version 1.0 17/05/2018 Draft 2

Detta meddelande innehåller information om dina personuppgifter som lagras av Epson för kampanjer.

Epson lagrar (och kommer att lagra):

  • Grundläggande kontaktuppgifter som ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer som du tillhandahåller när du registrerar dig till kampanjen.

  • Information om kampanjen du deltar i inkluderar ett köpebevis (om det är ett villkor i användarvillkoren).

  • Information som samlas in från Epson’s egna system om din användning av Epson’s webbplatser och om Epson’s interaktioner med dig. Detta inkluderar information som samlas in med hjälp av cookies1 och andra liknande verktyg.

“Epson” (den personuppgiftsansvarige för uppgifterna) är:


Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.
E-mail: privacy@epson.eu

Ändamålet med att behandla dina personuppgifter

(“Behandla” innebär allt som Epson gör med dina personuppgifter inklusive att samla in dem, lagra dem, använda dem och lämna ut dem.)

Det enda ändamålet som Epson kommer att behandla dina personuppgifter för är kampanjens administration

Den rättsliga grunden för detta ändamål är att det är nödvändigt för att uppföra ett avtal med dig.

Epson kommer lagra dina personuppgifter i 3 månader efter evenemangets administration har slutförts. Därefter raderas de, utom i den utsträckning det finns en laglig skyldighet att bevara bank- eller skatteposter. Efter den perioden kan vissa uppgifter fortsätta att lagras men endast i en anonymiserad form eller ingå i arkiverade register.

Epson använder tredje parter för att utföra vissa behandlingsaktiviteter på deras uppdrag. Några av eller alla dina personuppgifter kan lämnas ut till dem, men de har endast tillåtelse att använda de utlämnade personuppgifterna för de ändamål för vilka Epson lagrar dina personuppgifter för och i överensstämmelse med Epson’s anvisningar. Förutom till tredje parter som är personuppgiftsbiträden kan Epson lämna ut några av eller alla dina personuppgifter till:

  • Banker eller andra som är involverade i hanteringen av betalningar som görs av dig.

Som “registrerad” har du lagstadgade rättigheter att från Epson begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig själv eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Epson’s europeiska Dataskyddsombud kan kontaktas genom att skriva till “EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nederländerna” eller genom att skicka e-post till: EDPO@epson.eu

Om du befinner dig utanför EU kommer Epson att överföra en del av dina personuppgifter utanför EU, till personal i Epson-koncernen i den berörda regionen och till regionen som används av Epson för att tillhandahålla tjänster. Detta kommer att omfattas av de skydd som krävs enligt lag.

Detta meddelande handlar bara om information i Epsons kampanjdatabas. Om Epson behandlar dina personuppgifter i andra register kommer du att meddelas separat om detta.

Lämnat i enlighet med Artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

1 Cookies är datafiler som placeras på en enhet när den används för att besöka en webbplats. Dessa cookies kan användas för många ändamål, inklusive spårning av användarpreferenser och webbsidor som besökts när du använder Tjänsten. Du kan inaktivera cookies i din webbläsares inställningar. Men om du inaktiverar cookies kommer kanske en del funktioner på Epsons webbplats inte att fungera på rätt sätt eller fungera långsamt. Tänk dessutom på att om du väljer att blockera cookies kommer kanske vissa annonspreferenser som är beroende av cookies inte att kunna respekteras.

Dessutom används Google Analytics från Google Inc. för att samla in och analysera användarhistorik etc. Google Analytics använder förstaparts-cookies för att registrera information om din åtkomst. Se sekretesspolicyn på Google Inc. för den Google Analytics sekretesspolicy som används av denna tjänst: http://www.google.com/policies/privacy/