Nydesign av bläckpatroner

Nydesign av bläckpatroner

Nydesign av bläckpatroner

Epson-meddelandet ”Low Ink” (låg bläcknivå) på skrivarens statusdisplay har ändrats gällande ett begränsat antal bläck för konsumenter. Med de berörda bläckpatronerna kommer du inte längre att få varningar om låg bläcknivå. Dessutom bör du vara medveten om att när bläckpatronen behöver bytas ut kan det hända att följande meddelande visas: ’Inkjet cartridge cannot be recognised’ (bläckpatronen känns inte igen). När det inträffar bör patronen bytas ut på normalt sätt.

Du kan uppleva olika bläcknivåmeddelanden från var och en av Epsons bläckpatroner i skrivaren när som helst, beroende på patronens tillverkningsdatum.

Den grafiska bilden på statusdisplayen gör det fortfarande möjligt att kontrollera och övervaka återstående bläcknivåer tills patronen behöver bytas ut och du kan fortfarande njuta av den höga kvalitet och tillförlitlighet du får med äkta Epson-bläck som inte påverkas av denna ändring.

T129/130
När den svarta patronen för bläckfamiljerna T129 och T130 installeras kommer den grafiska displayen visa att bläcknivåerna inte är fulla. Observera att utskriftskapaciteten för den svarta bläckpatronen T129 är densamma som för originalpatronen och för den svarta bläckpatronen T130 är utskriftskapaciteten för den nya patronen 4,5 % lägre än originalpatronen och Epsons rekommenderade butikspris har justerats för att bibehålla samma kostnad per sida.

Frågor och svar

Hur kan jag se om min patron är en av patronerna med ny design?

Patronerna med ny design kan identifieras via en asterix på etiketten på patronens rygg.

Vad är anledningen till ändringen i meddelandet om låg bläcknivå?

Meddelandet om låg bläcknivå har ändrats på grund av att produktionen har upphört för en komponent som för närvarande används i vissa bläckpatroner som är kompatibla med vissa skrivare. För att kunderna ska kunna fortsätta att dra fördel av att använda äkta Epson-bläckpatroner i dessa skrivare har Epson designat om patronen. Detta har medfört vissa ändringar i meddelandet på statusdisplayen.

Kommer jag att fortsätta att få varningar om låg bläcknivå innan patronen tar slut?

Berörda patroner kommer inte längre att visa varningar om låg bläcknivå på statusdisplayen. Men bläcknivåerna kan kontrolleras och övervakas via den grafiska bilden på statusdisplayen.

Vad händer när patronen behöver bytas ut?

När bläckpatronen behöver bytas ut kan det hända att du får se följande meddelande på statusdisplayen: “Inkjet cartridge cannot be recognised” (bläckpatronen känns inte igen). När det inträffar bör patronen bytas ut på normalt sätt.

Vad innebär meddelandet om att bläckpatronen inte känns igen?

När bläckpatronen behöver bytas ut kan det hända att du får se följande meddelande på statusdisplayen: “Inkjet cartridge cannot be recognised” (bläckpatronen känns inte igen). När det inträffar bör patronen bytas ut på normalt sätt.

Har utskriftskapaciteten hos dessa patroner ändrats?

Utskriftskapaciteten från de flesta bläckpatronerna som berörs av denna ändring förblir densamma.
För bläckfamiljerna T071 Gepard, T089 Apa och T128 Räv har utskriftskapaciteten minskat för vissa av bläckpatronerna när de används tillsammans med vissa skrivarmodeller. För de berörda patronerna har Epson minskat de rekommenderade riktpriserna i enlighet med detta, så att kunderna inte missgynnas.
Använd följande länk för att se information om utskriftskapacitet: www.epson.eu/pageyield.

Har mängden bläck som ingår i varje patron ändrats?

Beroende på den specifika patronen har den nya versionen antingen samma eller större mängd bläck i patronen jämfört med dess föregångare. Om patroner innehåller mer bläck krävs detta som en säkerhetsåtgärd för att skydda din skrivare och i dessa fall tillhandahålls inte ytterligare sidor som kan skrivas ut.

Påverkas kvaliteten i äkta Epson-bläck av dessa ändringar?

Kvaliteten i Epson-bläck förändras inte. Du kommer fortfarande att kunna njuta av den höga kvaliteten och tillförlitligheten som äkta Epson-bläck ger.

Nydesign av bläckpatroner

Meddelandet om låg bläckhalt på skrivarens statusdisplay har ändrats för ett litet sortiment av våra kommersiella skrivarbläck. Detta beror på att en komponent som för närvarande används i dessa bläckpatroner inte längre produceras.

På grund av komponentändringen beräknas nu bläckförbrukningen baserat på utskrift av punkter i olika storlekar, och bläckanvändningen måste nu uppskattas i stället för att spåras. Därför kan det finnas kvar olika mycket bläck i patronerna. Patronernas pris har minskats med 20 % för att spegla denna ändring.

Kunder kommer fortfarande att ha fördel av samma höga kvalitet och tillförlitlighet från äkta Epson-bläck – detta påverkas inte av ändringen.

Viktigt
Det är viktigt att du uppdaterar skrivarens fasta programvara till den senaste versionen innan du sätter in den nya bläckpatronen. Om du inte genomför uppdateringen visar skrivaren ett felmeddelande och fungerar inte. Du kan fixa detta genom att följa instruktionerna på patronförpackningen och i broschyren som medföljer den nya patronen. Du hittar även instruktionerna här https://www.epson.se/support.

Berörda bläck:

Vanliga frågor och svar

Varför kan inte Epson hitta en alternativ lösning för att ersätta den saknade komponenten?

Komponenten tillverkades av en tredje part som inte kan fortsätta tillhandahålla den. Epson har inte kunnat hitta en kompatibel likvärdig komponent.

Varför berörs inte nyare Epson-bläck för storformatsskrivare?

Den saknade komponenten användes bara i vissa patroner. Andra patroner kommer att fortsätta säljas som vanligt.

Vilka patroner berörs?

Detta problem gäller skrivarbläckpatroner C13T804xxx (700 ml) och C13T824xxx (350 ml). Dessa patroner är inte längre tillgängliga och har ersatts av C13T55Kxxx (700 ml) och C13T54Xxxx (350 ml).

I vilka skrivare används de?

De används i Epson SureColor SC-P6000/7000/8000 och 9000.

Jag har satt in den nya bläckpatronen i min skrivare, men nu fungerar den inte. Vad är det som är fel?

Det är viktigt att du uppdaterar skrivarens fasta programvara till den senaste versionen innan du sätter in den nya bläckpatronen. Om du inte genomför uppdateringen visar skrivaren ett felmeddelande och fungerar inte. Du kan fixa detta genom att följa instruktionerna på patronförpackningen och i broschyren som medföljer den nya patronen. Du hittar även instruktionerna här https://www.epson.se/support.

Varför finns det kvar så mycket bläck i bläckpatronen?

På grund av komponentändringen beräknas nu bläckförbrukningen baserat på utskrift av punkter i olika storlekar. Antalet punkter och deras storlek kan variera beroende på upplösningen på bilden som skrivs ut. När sensorkomponenten tas bort måste bläckanvändningen uppskattas i stället för att spåras, vilket leder till att det finns kvar olika mycket bläck i patronerna när skrivaren säger att det är dags att byta dem. Patronernas pris har minskats med 20 % för att kompensera för denna ändring.

Hur mycket bläck finns det kvar i bläckpatronen?

Mängden bläck som finns kvar i patronen varierar beroende på flera olika faktorer, inklusive upplösningen och kvaliteten på bilder som skrivs ut, bilden som väljs och utskriftsinställningarna. Mängden bläck som finns kvar i varje patron varierar beroende på användning. För att kompensera för detta har Epson minskat bläckpatronernas pris med 20 %.

Måste jag byta bläckpatronen oftare?

Hur ofta du byter bläckpatronerna beror på upplösningen och kvaliteten på bilder som skrivs ut.