Integritetsmeddelande

Personuppgifter som samlas in via Epsons webbutik

Utgåva 1.0

Detta meddelande ger information om dina personuppgifter som lagras av Epson i förbindelse med din användning av Epsons webbutik.

Epson innehar (och kommer att lagra)

  • Information som du lämnar till Epson, via butikssidorna på dess webbplatser eller på annat sätt
  • Information som samlats in från Epsons egna systems om inköp (inklusive ofullständiga inköp) som du gjort via butikssidorna på dess webbplatser. Detta inkluderar information som samlas in med hjälp av cookies1 och andra liknande verktyg.

”Epson” (den personuppgiftsansvarige för uppgifterna) är:
c/o EPSON Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Finlandsgatan 10, 4 tr
SE-164 74 Kista
Sverige
E-mail: privacy@epson.eu

Ändamålet med att behandla dina personuppgifter
(”Behandla” innebär allt som Epson gör med dina personuppgifter inklusive att samla in dem, lagra dem, använda dem och lämna ut dem.)
Det främsta ändamålet för vilket Epson kommer att behandla dina personuppgifter är för att utföra och registrera dina transaktioner (inklusive ofullständiga transaktioner) via webbplatsen Epson Store. Detta omfattar sekundära ändamål som:

  • Att lagra dina specifika detaljer, preferenser och intressen så att du kan spara tid när du använder våra webbplatser igen, så att vi kan förstå vilka delar av Epsons webbplats och vilka produkter och tjänster som intresserar dig mest och för att skräddarsy erbjudanden till dig.
  • Att analysera hur du och andra använt sig av Epsons webbplatser
  • Att övervaka och registrera alla former av kommunikation med dig för kvalitetssäkrings- och efterlevnadsändamål och för att hantera eventuella problem som lyfts fram vid dessa kommunikationstillfällen.

Den rättsliga grunden för detta främsta ändamål, är att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig. Grunden för det sekundära ändamålet är att det är nödvändigt för de berättigade intressen som Epson eller företag inom Epson-koncernen har av att förstå sina marknader och kunder.

Om du väljer att ge information utöver vad som Epson kräver att du tillhandahåller är grunden för att behandla de personuppgifterna ditt samtycke, som visas genom att du frivilligt tillhandahåller dem. Du har rätt att när som helst återkalla det samtycket. Du kan göra det genom att skriva till Epson på ovanstående adress, eller på Kontakta Oss.

Som en del av behandlingen, kommer Epson att utföra en del automatiserad profilering och automatiserat beslutsfattande utifrån de uppgifter de har om dig för att göra information som presenteras för dig mer relevant för dina intressen.

Om Epson, i framtiden, vill behandla dina personuppgifter för något annat ändamål kommer de först att ge dig information om detta andra ändamål.

Epson kommer att lagra dina personuppgifter i 10 år.

Epson använder tredje parter för att utföra vissa behandlingsaktiviteter på deras vägnar. Några av eller alla dina personuppgifter kan lämnas ut till dem, men de har endast tillåtelse att använda de utlämnade personuppgifterna för de ändamål för vilka Epson lagrar dina personuppgifter och i överensstämmelse med Epsons anvisningar.

Som en ”registrerad” har du lagstadgade rättigheter att från Epson begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig själv eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Epsons europeiska Dataskyddsombud kan kontaktas genom att skriva till ”The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nederländerna” eller genom att skicka e-post till: EDPO@epson.eu

Under vissa omständigheter kommer Epson att överföra en del av dina personuppgifter utanför EES.

1Cookies är datafiler som placeras på en enhet när den används för att besöka en webbplats. Dessa cookies kan användas för många ändamål, inklusive spårning av användarpreferenser och webbsidor som besökts när du använder Tjänsten. Du kan inaktivera cookies i din webbläsares inställningar. Men om du inaktiverar cookies kommer kanske en del funktioner på Epsons webbplats inte att fungera på rätt sätt eller fungera långsamt. Tänk dessutom på att om du väljer att blockera cookies kommer kanske vissa annonspreferenser som är beroende av cookies inte att kunna respekteras.

Dessutom används analytiska verktyg så som Google Analytics från Google Inc. för att samla in och analysera användarhistorik etc. Dessa använder förstaparts-cookies för att registrera information om din åtkomst. Se integritetspolicyn på Google Inc. för den Google Analytics integritetspolicy som används av denna tjänst: http://www.google.com/policies/privacy/

Detta meddelande handlar bara om information som lagras i förbindelse med Epsons webbutik. Om Epson behandlar dina personuppgifter i andra register kommer du att meddelas separat om detta.

Lämnat i enlighet med Artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning