Vi har ett brett utbud av pre-presslösningar för CTP-plåtar, filmseparering, direkt-till-plåt-produktion och skrivare med metalliskt bläck

PRE-PRESSLÖSNINGAR

Våra lösningar sätter en ny standard för provtryck av kommersiella produkter och förpackningar, med exakta filmseparationer och tryckplåtar.

Konsekventa färger ger utmärkta resultat.

Effektiv färghantering är viktigt för att kunna leverera exakta, återgivningsbara färger genom hela det digitala arbetsflödet. Det här blir allt viktigare i takt med att varumärken sänder ut sina budskap över flera olika plattformar.

Konsekvent färg

Det är ditt ansvar att se till så att provtryck och tryck matchar varandra på olika skrivare med olika teknik – digitalt, litografier, webben och flexotryck. Då känns det tryggt att våra lösningar alltid är konsekventa och förutsägbara. När vi hjälper till blir det rätt från början – och alla gånger efter det.

 • Brett färgomfång

  Konsekventa, exakta provtryck med briljant grafik tack vare vårt ultrabreda färgomfång.

 • Fjärrprovtryck

  Godkännandeprocessen i ett komplext projekt kan snabbas upp betydligt med hjälp av fjärrprovtryck.

 • Stort urval av medier

  Vi har ett brett utbud av utskriftsmaterial för provtryck, foton och produktionsmaterial som klarar alla ställda krav.

 • Provtryck av förpackningar

  Med vitt bläck kan vi garantera exakta provtryck både på film och metalliska material.

 • Branschstandard

  Våra lösningar är kompatibla med alla ledande programvaror och automatiserar färghanteringen oavsett miljö.

 • Hög produktivitet

  Arbetet löper smidigare tack vare automatisering, robust teknik och minimalt underhåll.

 • Tryckplåt och film

  Använd vattenbaserade bläck för att framställa tryckplåtar och -filmer på ett kostnadseffektivt sätt utan kemikalier.