SKU: T11K003400

Kontorssystem för torr papperstillverkning

  • Intern PaperLab-lösning Det hållbara sättet att säkert förstöra papper och ge det nytt liv
  • Dokumentsäkerhet Förstör känslig information helt
  • Ansvarsfull återvinning Minskar avsevärt behovet av att köpa nytt papper
  • Bidra till cirkulär ekonomi Bidra till hållbara utvecklingsmål
  • Skapa och ge nytt liv åt papper Producera papper i hög hastighet och med en rad olika format och ytbehandlingar
Översikt

Översikt

Förstör och återvinn känsliga dokument på beställning

När datasäkerhet är avgörande för ditt företag garanterar PaperLab att viktigt konfidentiellt avfall förstörs på ett säkert och effektivt sätt. Enheten avlägsnar toner och bläck och återställer avfallspappret2 till fiberstadiet.

Din information säkras genom att förbli på plats och anförtros aldrig till externa entreprenörer.

Den här nya lösningen går långt bortom konventionella nivåer av informationsförstörelse, med klassificeringen P7.

ISO/IEC 21964-2 säkerhetsnivå P7: Förstörelse av databärare på ett sådant sätt att de data de innehåller inte kan reproduceras med aktuell teknik eller vetenskaplig kunskap (partikelstorlek på <5 mm²).

Drivs med torrfiberteknik

En kombination av tre processer används för att omvandla avfallspapper2 till nytt papper – nedbrytning till fibrer, bindning och formning. Till skillnad från vid konventionell papperstillverkning använder PaperLab praktiskt taget inget vatten under någon del av processen. Den här praktiskt taget torra processen3 gör det möjligt att producera nytt papper inom en liten, lokaliserad cykel.

Kontorsbaserad återvinningsprocess

PaperLab gör det möjligt för företag att förkorta papprets återvinningskedja, minska CO2-utsläppen från transporter och även avsevärt minska behovet av att köpa nytt papper. Vanligt papper återvinns vanligen i en omfattande process som omfattar transport av pappersavfall från kontoret till specialiserade sorterings- och återvinningsanläggningar, vilka använder stora mängder vatten. PaperLab är särskilt lämpad för kontorsbruk eftersom den använder en praktiskt taget torr process3 för att återvinna papper och inte kräver rörsystem eller särskilda anläggningar.

Anmärkningar: