VISION OCH STRATEGI

Introduktion

Vi spelar alla en roll i bygget av en bättre framtid. För Epson innebär rollen som hållbart företag att vara medveten om samtliga aspekter i vår organisation – från minsta glödlampa till största fabrik.

CSR-strategi

Epson fortsätter att bidra till den större medvetenheten om globala sociala problem. En del av vårt uppdrag är att bygga förtroende genom att skapa innovativa produkter och lösningar som hjälper lokala samhällen att växa och frodas. Våra löpande CSR-aktiviteter hjälper till att skapa en bättre värld och är kärnan i Epsons ledningsfilosofi.

Styrning

Epsons CSR-administreringskontor har en direkt rapporteringslinje till företagets ordförande. Den globala CSR-chefen ingår i Seiko Epsons styrelse och har övergripande ansvar och befogenheter för Epson-koncernens CSR-aktiviteter.

Viktiga CSR-teman

I syfte att uppnå de mål som anges i vår ledningsfilosofi och bli ett oumbärligt företag, anser vi att det är viktigt att identifiera utmaningar och att adressera dem genom positiva företagsaktiviteter.

Engagemang

I egenskap av samhällsmedborgare har Epson en kompromisslös inställning till socialt ansvarsfullt företagande i fråga om efterlevnad, mänskliga rättigheter, miljömässiga åtgärder, personalmångfald och hantering av leveranskedjan. Vi tar dessa och andra sociala problem på stort allvar och arbetar med att hitta lösningar. Vi strävar efter att göra Epson till ett oumbärligt företag genom att bedriva ett etiskt korrekt företag, samt genom att spela en central roll i förverkligandet av en bättre värld genom de produkter och tjänster som vi tillhandahåller.

Rapporter

Vi strävar efter transparens och har dokumenterat våra CSR-aktiviteter sedan 1999.

Belöningar

Epsons kontinuerliga åtagande för att skapa en bättre framtid har uppmärksammats över hela Europa.