EPSONS ROLL I SAMHÄLLET

Bilden "Tokyo" © Copernicus Sentinel data(2017)/ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Introduktion

Det är vårt mål att bedriva en säker, laglig och hållbar verksamhet, och viktigast av allt omfattar detta även våra leverantörer som finns baserade över hela världen.

Genom våra åtgärder hoppas vi kunna bidra till att skapa ett nöjt, hälsosamt och diversifierat samhälle som våra kunder, anställda och investerare kan känna sig stolta över att vara delaktiga i.

Leveranskedja

Vi använder rättvisa standarder och lämpliga förfaranden när vi väljer leverantörer. För att säkerställa att detta sker konsekvent, måste anställda och leverantörer följa vår grundläggande inköpspolicy.

Leverantören måste slutföra och uppfylla kraven i en utvärdering som adresserar miljöhänsyn, arbetskraftspraxis, frågor om mänskliga rättigheter, rättvisa företagsmetoder och mycket mer. Detta utförs innan några affärer börjar bedrivas med en ny leverantör.

Personal

På Epson vet vi hur viktigt det är att våra medarbetare trivs på jobbet, och därför ser vi till att det är både tillfredsställande och givande att arbeta hos oss.

Vi anser att grunden till ett framgångsrikt företag vilar på en nöjd, mångsidig, trygg och väl utrustad personalstyrka. Därför främjar vi mångfald och hälso- och säkerhetsstandarder på arbetsplatsen, samtidigt som vi proaktivt stöttar våra anställda och kanalpartners genom utbildning.

Socialt ansvar

Över hela världen deltar Epson och dess anställda i positiva aktiviteter med syfte att förverkliga en positiv förändring i samhället.