OSLAGBAR KRAFT OCH PRESTANDA

Se hur mycket Epson WorkForce Pro kan spara åt dig

1. Välj produkter

Välj en konkurrentprodukt från rullgardinslistan nedan så rekommenderar vi den mest kostnadseffektiva Epson WorkForce Pro-modellen för dina behov.

Du kan byta produkt och jämföra specifikationer och total ägandekostnad på resultatisdan.

Pappersformat:

 • Funktion:

 • Konkurrerande varumärke:

  Konkurrerande modell:

  Epson-produkt:

  2. Hur många sidor skriver du ut per månad?

  • 100
  • 250
  • 500
  • 750
  • 1000
  • 1250
  • 1500
  • 1750
  • 2000

  3. Hur stor procentandel av sidorna skriver du ut i färg?

  • 10%
  • 20%
  • 30%
  • 40%
  • 50%
  • 60%
  • 70%
  • 80%
  • 90%
  • 100%

  4. Hur länge använder du i genomsnitt en skrivare?

  • 1 år
  • 2 år
  • 3 år
  • 4 år
  • 5 år

  5. Visa resultaten

  LÄS FÖLJANDE VILLKOR INNAN DU FORTSÄTTER

  Villkor som rör Epsons funktion för beräkning av total ägandekostnad ("beräknaren")

  • Beräknaren visar den totala ägandekostnaden baserat på inköpskostnaderna för maskinvaran plus kontinuerliga kostnader för bläck eller toner. Observera att ytterligare varierande kostnader kan påverka totalkostnaderna, inklusive men inte begränsat till, service, strömförbrukning och byte av delar.
  • Beräknaren rör enbart jämförelser med Epson WorkForce Pro C5xx0/6000/C8xx0-serien och är inte avsedd som ett allmänt produktjämförelseverktyg för andra Epson-skrivare.
  • WorkForce Pro-serien är avsedd för företagsmarknaden och därför anges förbrukning och siffror enligt normal företagsanvändning. Beräknaren är inte avsedd att användas av detaljhandelskunder i hemmet.
  • Beräknaren är inte avsedd att ersätta information som återförsäljaren tillhandahåller eller de detaljerade specifikationer som medföljer alla produkter.
  • Beräknaren är enbart avsedd att utgöra en vägledning. Epson har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna på denna webbplats var korrekta vid publiceringen, men inga framställningar eller garantier görs gällande att uppgifterna är korrekta eller aktuella. Potentiella kunder ska försäkra sig om att viktiga uppgifter som påverkar deras verksamhet är korrekta och bör inte förlita sig på de uppgifter som anges här.
  • Användning av konkurrenters bilder eller logotyper med varumärken på denna webbplats sker enbart för att möjliggöra en rättvis jämförelse av produkterna. Illustrationer av konkurrenternas produkter anges enbart i upplysningssyfte och är inte avsedda att utgöra en exakt återgivning av aktuella modeller.
  • Prissättningen av Epsons maskinvara och förbrukningsartiklar baseras på aktuella rekommenderade återförsäljningspriser för produkterna och hänsyn har inte tagits till särskilda rabatter, kampanjer eller paketerbjudanden som kan vara tillgängliga. Moms och fraktavgifter ingår inte i prisberäkningarna.
  • Ett genomsnittligt försäljningspris för konkurrenternas kostnad för maskinvara och förbrukningsartiklar för laserskrivare erhålls från GAP Intelligence (som är en av de ledande oberoende leverantörerna av analyser av IT-data och konkurrentinformation inom sektorn för IT-maskinvara), baserat på data från Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Moms och fraktavgifter ingår inte i prisberäkningarna. Alla priser är korrekta vid publiceringen – Maj 2018. Priserna kan förändras beroende på marknadsförhållandena.
  • Utskriftskostnaderna baseras på användningen av standardinställningar som används både för WorkForce-skrivare och laserskrivare. Detta motsvarar inställningarna som används vid ISO-certifiering.
  • Alla kostnader baseras på originalförbrukningsartiklar med högsta kapacitet från maskinvarutillverkare.
  • Genomsnittlig kostnad per sida vid färgutskrift beräknas genom att kostnaden för förbrukningsartiklar delas med ISO-kapaciteten som finns angiven i offentligt tillgänglig information.
  • Genomsnittlig kostnad per sida vid svartvit utskrift beräknas genom att kostnaden för förbrukningsartiklar för utskrift i svart delas med ISO-kapaciteten för förbrukningsartiklar för utskrift i svart som finns angiven i offentligt tillgänglig information.
  • För rättvis jämförelse och korrekt datarapportering har kapacitetsdata hämtats från de förbrukningsartiklar med högst kapacitet som var tillgängliga vid publiceringen, vilket har fastställts i enlighet med ISO-standarder. Dessa data är tillgängliga offentligt.
  • Alla konkurrenters tillverkarspecifikationer och kapacitetsdata har hämtats från offentligt tillgänglig information, inklusive men inte begränsat till, tillverkarnas egna broschyrer och webbplatser.
  • De angivna kostnadsbesparingarna utgör den totala kostnadsbesparingen för den utskriftsvolym som kunden angett i beräknaren och baseras på följande beräkning:-
   [Genomsnittlig kostnad per sida vid färgutskrift x volym färgutskrift] plus [Genomsnittlig kostnad per sida vid svartvit utskrift x volym svartvit utskrift] plus kostnad för maskinvara.
  • En kopia av våra allmänna villkor för denna webbplats och policyn för avsedd användning finns här: www.epson.se/Terms-of-use
  • Växelkursen för brittiska pund till euro är angiven enligt Bank of England och uppdateras den 1:e i varje månad.