Vi har ett brett utbud av digitala etikettskrivare, förpackningsskrivare, provtrycksskrivare och bläckstråleskrivare för metalliskt tryck

LÖSNINGAR FÖR FÖRPACKNINGAR OCH ETIKETTER

Vi hjälper dig att leverera snabba och kostnadseffektiva provtryck och etiketter i premiumkvalitet.

Den bästa tekniken ger också den bästa servicen.

Vi ger dig det du vill ha: jämna, färgexakta provtryck och högklassiga, skräddarsydda etiketter – allt utskrivet on-demand. Våra digitala bläckstråleskrivare och pressar ger dig den kvalitet du behöver för att lyckas i den hårda konkurrensen på dagens marknad.

Hela paketet

Vi har lösningar som ger dig konkurrensfördelar i förpackningsbranschen. Vår teknik klarar att producera färgexakta provtryck för alla tryckprocesser. Våra digitala etikettskrivare klarar korta utskriftsserier med variabeldata på ett kostnadseffektivt sätt och i en mängd olika etikettformat (både standard och premium).

 • Etiketter på begäran

  Skriv ut på begäran (on-demand) i exakt antal. Snabbt, effektivt och med högsta färgkvalitet.

 • Provtryck med 100 % tillförlitlighet

  Gör ett provtryck med exakt de spotfärger och fina färgtoner som kunden kräver.

 • Stort urval av medier

  Ge kunderna ett brett urval av utskriftsmaterial, till exempel plastfilm, papper eller metalliska etiketter.

 • En effektivare process

  Möjligheten att skriva ut korta serier på begäran leder till mindre slöseri, lägre lager och pengar som inte behöve bindas.

 • Nya marknader öppnas upp

  Du kan locka till dig nya kunder genom att erbjuda specialetiketter och utskriftsmaterial i ovanliga material

 • Bläck med brett färgomfång

  Vår skrivare med sju färger (inklusive vitt) ger korrekta spot-/specialfärger och exakta resultat.