Information om sekretesspolicy

Personuppgifter som lagras i Epsons Print365-tjänst

Detta meddelande ger information om dina personuppgifter som lagras och behandlas i Epsons Print365-tjänst och tillhörande system:

  • Grundläggande kontaktuppgifter såsom ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer eller anknytningsnummer som du tillhandahåller när du registrerar dig på dedikerat område för Print365 på Epsons webbplats.
  • Information som lagts till av Epson-personal om kontakter som tagits med dig och i vilken utsträckning du är intresserad av Epson-produkter.

”Epson” (personuppgiftsansvarig för uppgifterna) är:
Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Atlas ArenA, Azië building
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam
Nederländerna
E-post: EDPO@epson.eu

Ändamålet med att behandla dina personuppgifter
(”Behandla” innebär allt som Epson gör med dina personuppgifter inklusive att samla in dem, lagra dem, använda dem och lämna ut dem.)

Det enda ändamålet, för vilket Epson kommer att behandla dina personuppgifter, är för att göra det möjligt (för Epson och dess dotterbolag) att kontakta dig för att tillhandahålla Print365-tjänsten.

Om du väljer att ge information utöver vad som Epson kräver att du tillhandahåller, är grunden för att behandla de personuppgifterna ditt samtycke, som visas genom att du frivilligt tillhandahåller dem. Du har rätt att när som helst återkalla det samtycket. Du kan göra det genom att skriva till Epson på ovanstående adress.

Om Epson, i framtiden, vill behandla dina personuppgifter för något annat ändamål kommer de först att ge dig information om detta andra ändamål.

Om du har gett ditt samtycke till det, kommer Epson även att använda dina personuppgifter för att skicka elektronisk marknadsföringskommunikation till dig (normalt via e-post) i syfte att:

  • genomföra undersökningar och be om din åsikt om våra produkter och tjänster.
  • upplysa dig om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig.
  • meddela dig om kampanjer, t.ex. gratiserbjudanden, tävlingar och prisdragningar.
  • göra marknadsanalyser och kundprofileringar.
  • bjuda in dig till evenemang.

Den rättsliga grunden för detta är ditt specifika samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till detta ytterligare ändamål (oberoende av din rätt att invända mot Epsons behandling av personuppgifter för de allmänna ändamål som beskrivits ovan) genom att skriva till Epson på ovanstående adress.

Epson kommer att lagra dina personuppgifter så länge som du finns med i Epsons register. När så inte längre är fallet kommer dina personuppgifter endast att lagras som en arkivpost.

Epson använder auktoriserade återförsäljare för att ingå avtal med dig och utföra Print365-tjänsten. Några av eller alla dina personuppgifter kan lämnas ut till dem, men de har endast tillåtelse att använda de utlämnade personuppgifterna för de ändamål för vilka Epson lagrar dina personuppgifter för och i överensstämmelse med Epsons anvisningar.

Under vissa omständigheter kan en tredje part behandla dina personuppgifter för sitt eget ändamål. I detta fall, kommer sådan tredje part att fungera som personuppgiftsansvarig och inte längre som Epsons personuppgiftsbiträde.

Som ”registrerad” har du lagstadgade rättigheter att från Epson begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig själv eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Epsons europeiska dataskyddsombud kan kontaktas genom att skriva till ”The EDPO, Epson Europe B.V. Atlas ArenA Azië building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Nederländerna” eller genom att skicka e-post till: EDPO@epson.eu

Om du är baserad, eller verkar, utanför EU, kommer Epson att överföra en del av dina personuppgifter utanför EU, till personal i Epson-koncernen i den berörda regionen och till entreprenörer i den region som används av Epson för att tillhandahålla tjänster. Detta kommer att omfattas av de skydd som krävs enligt lag.

Lämnat i enlighet med Artiklarna 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning