SureLab Pro Paper Glossy 250 10" 2rolls

SureLab Pro Paper Glossy 250 10" 2rolls

SKU: C13S450139

SureLab Pro Paper Glossy 250 10" 2rolls

1 Anteckningar om pappersförvaring och hantering Förvara pappret i den rekommenderade miljön och håll det borta från direkt solljus vid förvaring före och efter öppnandet Vi rekommenderar att förvara papper i pappersfacket (tillval). Om du inte använder pappersfacket lägger du tillbaka papperet i originalförpackningen och placerar den sedan i en separat förpackningslåda För att förhindra att pappersrullen rivs upp rekommenderar vi att du använder det medföljande pappersbandet för att hålla det på plats Efter att ha öppnat förpackningen tar du bort oanvänt papper från huvudenheten, lindar upp den och förvarar den. Om papperet lämnas kvar i skrivaren under längre perioder kan papperskvaliteten försämras Låt media vänja sig vid miljöförhållandena i ca 24 timmar innan du använder det för att se till att mediet utför ett identiskt jobb genom hela rullen Om det kommer in damm i utskriftssystemet kan detta orsaka problem i skrivarens långtidsdrift. För att minska mängden damm som förs in i systemet genom mediet dammar du av medierullens sidor med en mjuk trasa innan du sätter in den i maskinen Följande faktorer kan negativt påverka stabiliteten hos den slutliga utskriften: Mjukgörare i mappar och liknande kan orsaka att optiska vitmedel blir gula Utskrifter bör inte förvaras bredvid kemikalieutlösande möbler, dvs. formaldehyd Utskrifter bör inte förvaras nära kopieringsmaskiner på grund av ozonutsläpp Luftflödet i mappar kan ha en negativ inverkan; ett försättsblad kommer att lösa detta.