Visma Retail, framtidens säljstation

FÖRSÄLJNING OAVSETT PLATS

Visma Retail är en helhetsleverantör av programvara för lösningar där man förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser inom detaljhandel. Visma levererar stabila och trygga lösningar vilket ställer höga krav på hårdvaruleverantörerna.

Utmaningen

För ett företag som Visma och deras kunder är det viktigt att lösningarna är driftsäkra, användarvänliga samt enkla att supportera. Visma har sedan flera år tillbaka utvecklat och levererat mobila plattformar. Utmaningen har tidigare varit att hitta en lösning som inte bara bygger på trådlös uppkoppling mot perferienheter. Med Epsons hårdvarulösningar möjliggörs nu inte bara kommunikation via trådlös anslutning utan det kan också vara en kombination av ny eller befintlig butiksdatautrustning som kan anslutas via traditionell kabelanslutning.  

Lösningen

Valet för Visma blev två kvittoskrivare: Epsons portabla printer TM-P20 och den intelligenta printern TM-T88Vi. Visma använder TM-T88Vi som en kommunikationshubb där man kopplar in ny eller återanvänder befintlig butiksdatautrustning så som scanner, kunddisplay och kassalåda. Som portabel kvittoskrivare används TM-P20. Den nya lösningen med den intelligenta printern skapar helt nya förutsättningar för butiken och deras personal. Det innebär stora möjligheter, även för andra retailers, att förse medarbetarna med mobiler eller låta dem använda sina egna för att alltid vara försedda med en kassa och underlätta köp. Som personal är du inte längre bunden till en viss kassaplats vilket öppnar upp för nya typer av möten mellan kund och säljare. I praktiken blir det som att du har en mobil kassa via en tablet eller en smartphone och behöver endast ha en Epson TM-T88Vi som kommunikationshub i POS-miljön. POS-intelligensen ligger hos mjukvaran installerad i den mobila enheten. Butikspersonalen har friheten att koppla upp mot önskad säljstation via en Epson TM-T88Vi. Visma menar att detta förändrar hela synen på Kassplatsen som en fast punkt i butiken. Möjligheten att kunna följa med kunden och inte vara bunden till en traditionell plats skapar möjligheter att skräddarsy ett butiksbesök genom personlig service på en helt ny nivå.

Fördelarna

Visma har en driftsäker lösning där enheter inte behöver parkopplas manuellt med varandra. Istället sker detta automatiskt vid start av Visma Retails POS-app där Epsons intelligenta skrivare blir hubben i ett mobilt eller stationärt POS-system. Visma lyfter också fram smidigheten i att använda eller återanvända befintlig kabelansluten kassautrustning som personalen redan är bekant med för att bygga en modern lösning, som nu också kommunicerar obehindrat med trådlösa enheter. Samarbetet mellan Epson och Visma är helt unikt och är numera en av standardlösningarna som Visma kan leverera till nya eller befintliga kunder. Genom enkelheten att koppla in endast en intelligent skrivare till befintlig utrustning slipper kunderna onödigt krångel med att lära personalen nya maskiner. Framtidens kassalösning är dynamisk och Visma har nu tagit första steget dit.