SHL-gruppen väljer WorkForce Pro WP-4525 DNF

Användarvänligt och kostnadseffektivt för stora utskriftsmängder

SHL-gruppen väljer WorkForce Pro WP-4525 DNF

SHL Versicherungsmakler grundades år 2000 av dess partners Günther Schwob, Florian Haas och Frank Liepner. Under de nästföljande åren växte företaget, och omfattar idag ett flertal avdelningar: SHL Insurance Brokers (försäkringar), SHL Property (egendom), SHL Consulting & Management (rådgivning och ledarskap) samt SHL Credit Insurance Brokers (kreditförsäkring). Dessutom grundade gruppen det tyska skyddsförbundet för byggnadsfinansiärer, samt det tyska förbundet för hyresdeposition. Detta är av särskilt intresse för hyresgäster, eftersom det erbjuder ett likviditetsskyddande alternativ till de hyresdepositioner som kan krävas i samband med uthyrning av företagslokaler eller privata bostäder.

Koncentrerad kunskap

I SHL koncentreras expertis inom investering, försäkring och egendom, något som företagets framgångar vittnar om: idag har gruppen över 30 anställda vid sina filialer i München, Hamburg och Langensalza.

Företagets kommersiella utveckling och expansion vilar på ett fåtal enkla regler: öppna och ärliga relationer till kunder och sinsemellan, ett samarbetsinriktat sätt att ta sig an problem och krav, samt en välmotiverad personal utgör basen för framgångarna för företaget som, i motsats till alla marknadstrender, har fortsatt att växa och utvecklas. Den filosofi som SHL-gruppen alltid har tillämpat är mycket enkel: vartenda litet råd som ges, måste vara helt individuellt och passa kundens behov. I detta syfte utvecklar gruppen skräddarsydda lösningar, och kan därför garantera varje kund bästa möjliga service. Dessutom blir man inte bunden till ett finansinstituts eller ett försäkringsbolags portfölj.

 

Utskriftshistorik

Fram tills nu har Münchenkontoret använt sig av en enda, högpresterande skrivare för hela sitt team.

"Det blev snabbt tydligt att detta medförde avsevärda nackdelar, som vi inte i tillräcklig utsträckning hade uppmärksammat tidigare", förklarar Sebastian Kink, auktoriserad firmatecknare på SHL-gruppen. "En skrivare för hela teamet betydde att varje person måste resa sig, hämta sina papper i skrivaren, och sedan återgå till sin plats. Den tid detta tog i anspråk var i sig inte problemet. Det ljud som de konstanta promenaderna fram och tillbaka medförde i det öppna kontorslandskapet, var mycket mer irriterande för personalen. Nu ligger det heller inga utskrifter kvar och skräpar, och inga papper blandas heller ihop med andra utskriftsjobb. Med en total utskriftsmängd på 15 000 - 20 000 sidor per månad är detta en viktig faktor."

 

Bläckstråleskrivare för arbetsgrupper

År 2012 bestämde sig gruppens ledning för att be olika tillverkare ge förslag på utskriftslösningar för kontoret. Epsons bläckstråleskrivare WorkForce Pro för företag valdes tack vare att den - utöver en utmärkt sidkostnad som ingen konkurrent kunde matcha - även erbjöd en ytterst enkel drift, vilket fällde avgörandet.

"Förutom Epson-skrivarens alla fördelar, så var det en sak till", tillägger Kink. "Vårt företags framgångar vilar på vår personals kompetens och engagemang. Därför är det naturligt för oss att även de bör vara involverade i kontorets utrustning. Många oroade sig för det damm som laserskrivare genererar, något som är väldigt aktuellt för tillfället, och ansåg därför att det var oacceptabelt att laserskrivare placeras precis bredvid skrivborden."

Tack vare den uppdaterade utskriftspolicy som infördes som ett resultat av detta, samt introduktionen av Epsons WorkForce-skrivare, har SHL-gruppen uppnått en sidkostnad på en cent (0,01EUR) per svartvit sida, och cirka fyra cent (0,04EUR) per färgsida. Utöver dessa fantastiska kostnadsnivåer, utgör dubbelsidiga utskrifter en ytterligare faktor för att kunna uppnå dessa otroliga siffor. På Münchenkontoret har totalt tio WorkForce Pro WP-4525DNF-skrivare installerats, till vilka arbetsgrupper med upp till fem anställda har åtkomst.

På alla kontor som arbetar med försäkringar, egendom och rådgivning finns vanligtvis, förutom vardagsutskrifter, även ett behov av högkvalitativa presentationer. Även för denna användning är WorkForce-skrivarna i sitt rätta element, då det tack vare bläcket är en barnlek att bearbeta bestruket papper och framställa professionella presentationer. Epsons bläckstråleskrivare kan till och med framställa utskrifter i dokumentkvalitet på certifieringsdokument utan problem."
 

Slutsats

"Vi skulle välja att köpa Epson-skrivare igen, varje dag i veckan", summerar Kink. "Mitt råd till företag med arbetsgrupper i samma storlek som våra, skulle vara att överväga bläckstråleskrivare som en professionell och kostnadseffektiv utskriftslösning med högt värde."

Nästa projekt för SHL-gruppen står redan på tur. "Som ett resultat av våra erfarenheter hyser vi stort förtroende för varumärket Epson, och kommer snart att se över företagets interaktiva projiceringslösningar", sade Kink.