SÄKRARE OCH EFFEKTIVARE LOGISTIK

Smarta lösningar inom logistik

Toyota Material Handling Europe testar augmented reality för att skapa en effektivare arbetsmiljö

Toyota Material Handling Europe testar augmented reality för att skapa en effektivare arbetsmiljö

Boris Ahnberg arbetar som Core Team Developer på Toyota Material Handling Europe (TMHE) i Mjölby. Där utvecklar och producerar de närmare 60 000 lagertruckar varje år som säljs till såväl butiker som företag med stora lagerlokaler.

Logistiken är en central del som verksamheten kontinuerligt arbetar med att utveckla och förbättra, för såväl deras egna truckförare som för kunderna. Utvecklingsavdelningen, som består av närmare 180 personer, undersöker bland annat hur ny teknologi kan implementeras i och förbättra lagertruckarna. Det är ett viktigt arbete för TMHE för att skapa en säkrare och effektivare arbetsmiljö för truckförarna.

"Även om trafikregler finns i olika lagerlokaler så förlitar sig de flesta förare på ögonkontakt och en generell förståelse för miljön. Det behöver inte nödvändigtvis ske några incidenter, men ju mer informerade förarna är om omgivningen desto effektivare och säkrare kan de arbeta."
Boris Ahnberg, TMHE

Det finns idag omfattande information och data att tillgå för att förarna ska hållas informerade om vad som sker runt omkring dom. Därför har det blivit en central fråga för TMHE hur informationen ska kommuniceras till förarna, utan att distrahera dom i sitt arbete.

Under hösten 2014 fick Boris upp ögonen för Epsons smarta glasögon Moverio BT-200 när han såg ett samarbete som Kungliga Tekniska Högskolan genomförde med Epson. Samarbetet gick ut på att ingenjörsstudenterna fick utforska möjligheterna med augmenter reality (AR) och utveckla applikationer till Moverio BT-200. Boris kontaktade därför Epson och Linköpings Universitet för att utveckla ett samarbete. Det överordnade syftet var att på ett organisatoriskt plan mäta och se hur väl AR-tekniken fungerar idag samt göra en utvärdering för framtiden. Ingenjörsstudenterna Mikael Pettersson och Martin Stengård tog sig an uppdraget och med sin masteruppsats, "TruckAR – The Impact of Augmented Reality Support in Warehouse Trucks", utvecklade de under 20 veckors tid en AR-miljö till Moverio BT-200 för TMHE.

Under den första delen av examensarbetet studerade Mikael och Martin hur en AR-lösning i de smarta glasögonen skulle kunna tillföra värde för truckförare i olika situationer. Utifrån de olika situationer som identifierades utvecklade de sedan en modell, först på en konceptuell nivå och sedan en mer finkalibrerad, med input från förarna som var med och utvärdera applikationen.

Arbetet resulterade i konceptapplikationen TruckAR, en applikation där föraren tar emot och läser information med hjälp av glasögonen, utan att tappa fokus på arbetet framför sig. Ett flertal olika funktioner implementerades, bland annat "Tooltip" som hjälper föraren att identifiera en pall och dess innehåll samt vart den ska genom att rikta blicken mot den. En annan funktion är "X-Ray" som uppmärksammar föraren om en potentiell trafiksituation utanför dennes synfält.

Boris och truckförarna som fick testa konceptet ser ljust på framtiden för AR-teknik och var mycket nöjda med utvärderingen de fick av Mikael och Martin.

"Det har varit en spännande möjlighet för oss och vi ser med stort intresse fram emot att följa den tekniska utvecklingen inom området för att löpande kunna utvärdera hur vi eventuellt kan implementera den i vår verksamhet."
Boris Ahnberg, TMHE

Om Epson

Epson är ett globalt ledande företag inom bilder och innovation, som arbetar med att överträffa visioner hos kunder i hela världen med sina kompakta, energibesparande och träffsäkra tekniklösningar och med ett produktsortiment som innehåller allt från skrivare och 3LCD-projektorer för företag och hemmet till sensorer och andra mikroapparater. För mer information besök Epsons hemsida Epson.com