Protinus IT väljer WorkForce Pro WP-4525 DNF och WP-4015 DN

WORKFORCE-ANVÄNDARE GÅR FRÅN KUND TILL VARUMÄRKESAMBASSADÖR

IT-sourcingföretaget Protinus IT är inte bara nöjda användare av bläckstråleskrivaren WorkForce Pro, utan rekommenderar nu produkterna till sina egna kunder. Företaget har noterat en förändring på marknaden från färglaserskrivare till bläckstråleskrivare, eftersom de senare inte längre är underlägsna färglaserskrivare. Protinus IT hjälper företag att optimera sina inköp och implementeringar av IT-lösningar och letar därför alltid efter de bästa skrivarsystemen för sina kunder.

Situationen

Protinus IT öppnar upp ett tillförlitligt nätverk med IT-leverantörer genom en smart metod för IT-sourcing och avtal som ger tillgång till service, kvalitet, driftsäkerhet och flexibilitet. Den driftsansvariga Marcel Hofstra förklarar: ”Vår produkt leder till bättre avtal, en bra inköpspolicy och IT-konsolidering, men vi ger även ekonomisk rådgivning om IT-kostnader och besparingar. Det finns totalt 180 000 produkter från våra leverantörer på webbplatsen itshop.nl. Våra kunder kan beställa de IT-tjänster de behöver på webbplatsen.”

Många kunder ovetandes om alternativen till färglaserskrivare

När företaget startades 2010 började Protinus med en färglaserskrivare. Eftersom företaget växte och med det personalstyrkan, behövdes extra skrivare. ”Man skulle ha kunnat tro att vi skulle ha valt en färglaserskrivare igen, men vi valde Epsons WorkForce Pro-bläckstråleskrivare för företag. Eftersom vi levererar IT-tjänster håller vi koll på utvecklingen, och vi uppmärksammade att många företag automatiskt väljer färglaserskrivare, eftersom de inte känner till alternativen. Det finns fortfarande en uppfattning om att bläckstråleskrivare är långsammare än färglaserskrivare. Det stämmer helt enkelt inte.”

Hofstra fortsätter: ”Innan vi bestämde oss för att köpa bläckstråleskrivaren WorkForce Pro, gav Epson oss möjlighet att testa en. Praktisk erfarenhet betyder mycket. Vi insåg snart att Epsons WorkForce Pro-skrivare är snabba. Kostnaden per sida är också låg. Dessutom förbrukar WorkForce Pro-skrivarna mindre energi.

”Nu använder vi inte vår färglaserskrivare så mycket längre. En annan positiv sak är att personal ute på fältet också kan använda WorkForce Pro-skrivarna, genom Epson Connect. Var de än är, kan de e-posta dokument som de vill ha utskrivna till skrivarens unika e-postadress, så skrivs de ut. ”Protinus IT har nu fyra WorkForce Pro-skrivare. Protinus IT-personal använder två WP-4525 DNF- och två WP-4015 DN-skrivare varje dag. Vi valde den här kombinationen eftersom vi ville begränsa skanning till ett fåtal platser, och detta är möjligt med WP-4525 DNF.”

Vi rekommenderar Epsons WorkForce Pro-skrivare till våra kunder.

”Eftersom vi själva fattade ett definitivt och välgrundat beslut att välja Epsons WorkForce Pro-skrivare, är det lättare att få även kunderna intresserade av Epsons skrivare”, tillägger Hofstra. Våra kunder inser fördelarna snabbt: låga kostnader, hög hastighet, låg energiförbrukning och hög kvalitet, men även praktisk erfarenhet betyder mycket för dem. De vill testa skrivaren innan de köper den. Och Epson tillåter det. Dessutom är skrivarens driftsäkerhet av stor vikt för många av våra kunder.”

Bläckstråleskrivare för företag håller på att förändra hela skrivarmarknaden

”Företagsmarknaden för bläckstråleskrivare håller på att förändras. Marknadsandelen för bläckstråleskrivare kommer att öka för företag i alla storlekar, för även på stora företag finns det avdelningar som fungerar utmärkt med bläckstråleskrivare, och det finns avdelningar där det skrivs ut tusentals sidor per år. Färglaserskrivare är inte längre billigare eller snabbare än moderna bläckstråleskrivare, och foton som skrivs ut med en bläckstråleskrivare brukar bli bättre än med en färglaserskrivare. Det är skäl nog att tänka över sitt skrivarval, och inte bara välja laser av gammal vana.”