Ökad hållbarhet och effektivitet med Epsons skrivare på Bro Hof Slott Golf

För Bro Hof Slott Golf Club är det viktigt att anpassa tekniken på kontoret till att vara så miljövänlig som möjligt, vilket var en av anledningarna till att de valde en skrivare från Epson. Att de inte har behövt byta bläck på skrivaren på ett år ser de också som en stor fördel.