Hur Epson Moverio möjliggjorde Johan Lundells TEDx-Talk

Epson Moverio BT-200

Johan Lundell är en entreprenör som brinner för kommunikation. Han är dessutom även författare och innovatör. Han hämtar sin inspiration från lingvistiken och ser ordet som en relation som kräver mer än just bara ord för att få ett sammanhang.

Utmaningen

För att säkerställa kvalitén på sin verksamhet krävs det att tekniken följer samma utveckling som Johan själv. Därför ställer det krav på leverantörer att erbjuda trygga, stabila och användarvänliga produkter. Idag använder han flera produkter frånEpson på daglig basis. Han skriver ut från sin skrivare, Surecolor SC-P600, med papper på rulle för att kunna skriva ut längre flöden, han märker upp och skapar system med sin etikettskrivare, ColorWorks C3500, och föreläser med sina smarta Moverio-glasögon. Johan Lundell stod inför utmaningen att hålla en föreläsning på Uppsala universitet - ett så kallat Tedx Talk. Till sin hjälp hade han en presentation som visuell kommunikation. Han fick inte ha stödord nedskrivna utan var tvungen att memorera hela sitt anförande för att kunna genomföra sin presentation.

Lösningen

Johan Lundell försågs av Epson med ett par Moverio BT-200 AR- glasögon. Genom att använda standardmjukvara från Epson kunde han enkelt skapa ett manus som inte bara sa till honom vad han skulle säga utan också när och hur han skulle säga det. Hans presentation var över 30 sidor lång. Genom sina BT-200 fick han allt detta projicerat framför sig i glasögonen, samtidigt som han kunde interagera med åhörarna på föreläsningen.

"Jag hade inte kunnat genomföra mitt Tedx. Talk utan mina tekniska hjälpmedel. Det faktum att jag kan veta vad men också hur och när jag ska säga någonting gör det hela så fantastiskt" - Johan Lundell, Nodd

Vad som varit viktigt för Johan är att tekniken finns tillgänglig och aldrig får begränsa honom, den måste vara anpassningsbar och flexibel. Innehållet beror på kontexten menar Johan. En musiker använder notsystem för att förstå och tolka. På samma sätt menar Johan att inlärning, underhåll och teknik fungerar. Det behövs ett system – en notation.

När det gäller mjukvaran bakom denna "notationslösning", som Johan själv kallar sitt koncept med språk och upplevelser i kombination, använde han sig av standardapplikationer som fanns tillgängliga på Moverio Market (där alla applikationer och mjukvaror för Moverio finns samlade). Vidare byggde Johan in texten, bilderna och fraserna i ett sammanhållet teknikstöd.

"Lite av storheten vad det gäller AR är det faktum att man inte behöver stänga in sig i en viss mjukvara eller ett visst system. Med standardapplikationerna från Epson Moverio Market kunde jag själv göra precis det jag ville utan att gå ner på särskilt djup teknisk nivå." - Johan Lundell, Nodd

Fördelarna

För Johan är den här tekniska lösningen det som möjliggör hans unika sätt att arbeta med visualiseringar. Den moderna tekniken ger honom fördelar som innebär att han kan komma närmare sina åhörare, vilket är en hörnsten i effektiv kommunikation. Det handlar om att få tillgång till visualiseringen just där och precis då man verkligen behöver den. Olika branscher har olika behov och där kan AR-glasögon i Moverio-serien hjälpa till i utvecklingen och effektiviseringen.

"Framtidens föreläsningar och presentationer kommer inte bara innehålla ord, för ord kan tolkas utifrån publikens egna referenser. De kommer innehålla så mycket mer och visualisering är bryggan mellan orden och publiken."
- Johan Lundell, Nodd

"Framtidens föreläsningar och presentationer kommer inte bara innehålla ord, för ord kan tolkas utifrån publikens egna referenser. De kommer innehålla så mycket mer och visualisering är bryggan mellan orden och publiken." - Johan Lundell, Nodd