FÖRSTÄRKT UPPLEVELSE MED MOVERIO BT-200

DoGood, KTH och Moverio BT-200

Förhöjd teaterupplevelse för hörselskadade med hjälp av DoGood, KTH och Moverio BT-200

Sedan fem år tillbaka har Per Liljekvist drivit organisationen DoGood som bland annat arbetar för att förbättra teaterupplevelser för personer med nedsatt hörsel och syn. Programvaran de har utvecklat gör det möjligt för hörselskadade att i realtid läsa undertexterna i sin mobil när en pjäs utspelas och på så vis kunna ta del av föreställningen på ett bättre sätt.

Idag används DoGoods lösning av Riksteatern samt ett flertal andra teatrar i såväl Sverige som i Finland, dels för att underlätta för personer med en hörselnedsättning men även vid utländska föreställningar som spelas på ett annat språk. Även Kungliga Operan använder sig av DoGoods programvara för textning fast kopplad till en storbildsskärm.

Per Liljekvist arbetar ständigt med att förbättra lösningen för att göra den så smidig som möjligt att använda. Tanken på att implementera programvaran i ett par smarta glasögon har alltid funnits där.

"Jag har länge velat testa vår lösning i ett par smarta glasögon eftersom användaren då slipper titta ner i sin telefon för att läsa undertexterna och på så sätt tappa fokus på scenen. Därför har jag följt utvecklingen av olika glasögon noggrant och såg ett exempel från Italien där man använde sig av Epsons första version av smarta glasögon, Moverio BT-100." Per Liljekvist, DoGood

Per köpte ett par smarta glasögon för att testa hur väl implementeringen av programvaran skulle fungera men det var först när Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) erbjöd företag att skicka in projektförslag till kursen Mjukvarukonstruktion som Per bestämde sig för att förverkliga tanken. Då dessutom på Epsons uppföljare, Moverio BT-200. Uppdraget han gav KTH-studenterna utgick från ett användarperspektiv där de skulle utveckla ett bekvämt och fungerande gränssnitt, byggt på den befintliga

programvaran fast i de smarta glasögonen. Joy Alam var en utav studenterna som valde att arbeta med Pers projektförslag:

"Jag blev intresserad av projektförslaget då det kändes spännande att arbeta med ny teknik i form av ett par smarta glasögon och dessutom få utveckla en applikation. Sen kändes det självklart extra roligt att arbeta fram ett förslag som kan hjälpa och göra verklig skillnad för människor." Joy Alam, KTH

Med användarperspektivet i fokus valde projektgruppen att genomföra undersökningar om de potentiella användarnas önskemål och behov för att få en utökad förståelse för utformningen av den slutgiltiga lösningen. De utförde ett flertal tester hos Dramaten och bjöd in personer med höreselnedsättningar som under två testföreställningar fick utvärdera lösningen.

"Vi fick väldigt positiva reaktioner från såväl Dramaten, KTH och användarna som uppfattade lösningen som väldigt smidig och enkel att använda." Joy Alam, KTH

Per Liljekvist är också nöjd med resultatet som KTH-studenterna lyckades ta fram och ser positivt på en framtida användning av lösningen.

"Det värmde att höra om alla positiva reaktioner från testgruppen. Jag kommer nu arbeta vidare med lösningen och förhoppningen är att se den implementeras på olika teatrar inom en snar framtid!" Per Liljekvist, DoGood.

Dogood AB grundades 2009 och har sedan dess tillgängliggjort mer än 20 teaterproduktioner och har över 1000 användare av applikationen. De utvecklar lösningar som förbättrar teaterupplevelsen för personer med nedsatt hörsel och syn, samt översättningar för personer som talar andra språk. För att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen av smartphones och annan hårdvara, har Dogood utvecklat sina system på standardiserade hårvarukompontenter. Nästa steg i deras utveckling är att skapa undertextlösningar för smarta glasögon.

Om projektgruppen och KTH Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm är det största och äldsta tekniska universitetet i Sverige och svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Målet med kursen Mjukvarukonstruktion är att studenterna ska få en fördjupad kunskap i mjukvaruutveckling. Projektgruppen som skapade lösningen för DoGood bestod av: Joy Alam, Isak Stensö, Philip Stif, Thujeepan Varatharajah, Jack Bisther, Victor Kesten, Carl Holmqvist, Andreas Rosenback, Victor Eriksson och Andrew Bwogi.