EPSON INSPIRERAR ELEVERNA PÅ TÄBY FRISKOLA

På Täby Friskola i Stockholm är interaktiv teknologi en central del av undervisningen.

EPSON INSPIRERAR ELEVERNA PÅ TÄBY FRISKOLA

Att Täby Friskolor valt att fokusera på interaktiva projektorer beror primärt på att skolan anser sig få hög funktionalitet till en tredjedel av priset av en interaktiv whiteboard. Skolan har som målsättning att alla lärare, oavsett klass eller ämne ska ha tillgång till en interaktiv projektor vid alla lektioner. Ytterligare en anledning till valet var enkelheten. De interaktiva projektorerna kräver helt enkelt inte lika mycket förkunskap och utbildning. För det är trots allt den största utmaningen med interaktiva hjälpmedel i skolan: att säkerställa att produkterna verkligen används, även på lång sikt.

Utmaningen

När Täby Friskola frågade sina lärare om de var intresserade av interaktiva hjälpmedel fick de ett rungande ja. Det var startskottet till en omfattande investering i både hård-, mjukvara och utbildning. Skolan inledde sin satsning med att investera i två interaktiva whiteboards.

Tekniken blev väl mottagen men efter ett antal års användning kände både lärare och ledning att tavlorna var för avancerade och att tekniken inte nyttjades till fullo. Dessutom låg de högt i pris vilket begränsade investeringstakten. Lärarna på låg- och mellanstadiet efterfrågade därtill en vanlig whiteboard som komplement till den interaktiva.

”Vi ville ha något att jämföra med och få ner kostnaden, eller i alla fall få mer för pengarna.  För att sprida användningen och verkligen dra nytta av de möjligheter tekniken erbjuder måste vi ha samma lösning i alla klassrum. Vi vill utrusta i så snabb takt som vi bara kan och vill att alla lärare ska ha möjlighet att öva varje dag, under alla lektioner”, säger Karin Järleby, rektor på Täby Friskola.

Lösningen

Täby Friskola började se sig om efter andra alternativ och fastnade för Epsons interaktiva projektor EB-485Wi. För samma peng som det skulle kostat att köpa in fyra nya interaktiva whiteboards fick skolan istället ett tiotal interaktiva projektorer. Man bestämde sig för att flytta de två interaktiva skrivtavlorna till högstadiet och successivt utrusta alla klassrum på låg- och mellanstadiet med Epsons projektorer. Epsons interaktiva projektor används direkt på befintliga whiteboards eller vita väggar. Då de monteras på väggen, rakt ovanför och mycket nära tavlan blir projiceringsavståndet extremt kort vilket i sin tur minimerar skuggeffekter och ljus i ögonen.

Uppkopplad till en dator blir projektorn ett utmärkt verktyg för att visa digitalt innehåll och skapa effektfulla visuella och interaktiva sessioner i klassrummet. Funktionaliteten sitter i den medföljande pennan som används på samma sätt som en datormus, direkt på tavlan. Projektorerna är heller inte låsta till en viss mjukvara utan skolan är fri att använda sig av den som de tycker fungerar bäst, i detta fall en egenutvecklad mjukvara från IT Perspective.

”Vi insåg snabbt att de största hindren mot att använda tekniken är okunskap och ovana. Motivationen fanns redan, nu gällde det att fånga upp och behålla den. Att Epsons projektorer var enklare att komma igång med och lika enkla att fortsätta använda var därför avgörande för oss”, säger Karin.

För att motivera lärarna och sänka tröskeln har skolan erbjudit fyra utbildningstillfällen med handfasta tips och idéer. En stor fördel för skolan är att deras kontaktperson hos Epsons partner, IT Perspective, är lärare i grunden och förstår lärares trösklar och pedagogiska utmaningar.

Fördelarna

Victoria Gustafsson är sedan 7 år tillbaka lärare på Täby Friskola och undervisar i dagsläget årskurs 2-3. Hon fick sin första interaktiva projektor från Epson i somras och kommenterar tekniken på detta vis:

”Den interaktiva projektorn berikar dagen och lyfter verkligen lektionerna. Projektorn kompletterar den övriga undervisningen och fångar de yngre barnen med sitt visuella formspråk. Det är exempelvis en stor fördel med små barn att kunna zooma in vissa delar av tavlan eftersom man då kan rikta barnens fokus. Klara färger och stora bilder i IT Perspectives mjukvara fångar barnens uppmärksamhet ytterligare och hjälper dem att fokusera.”

”Barnen älskar tavlorna och är så pass teknikroade och även teknikvana att de gärna hjälper till och står på tur för att få använda den interaktiva pennan. Exempelvis har jag hittat en interaktiv klocka på nätet som jag länkat till. När vi övar klockan kan barnen sedan komma fram och använda pennan till att ställa visarna”, fortsätter Victoria.

De flesta lärarna på Täby Friskola förbereder lektionerna hemma och använder ett usb-minne eller sin laptop för att ta med sitt material från lektion till lektion. Många använder även projektorn till att strömma video, t ex Lilla Aktuellt. Det är enkelt och snabbt och man behöver inte hämta in en extra tv eller förinspela ett program. Det går till och med att liveströmma inslaget.

Lotta Krieg undervisar årskurs 0-1 på Täby Friskola och har använt Epsons interaktiva projektorer i lite mer än ett år: ”Det är extremt lätt att komma igång och använda projektorn. Det påminner väldigt mycket om vanlig datorhantering och känslan är i mångt och mycket densamma som framför datorn. För mig är det viktigt att även kunna använda whiteboards som komplement och den medföljande pennan är enormt smidig då jag kan skriva anteckningar på tavlan som jag sedan kan spara.”