CERN väljer projektorer från Epson

HIGH-TECH PRODUKTER FRÅN EPSON – FÖR HIGH-TECH FORSKNING PÅ CERN

CERN väljer projektorer från Epson

Vetenskapliga institut som Europeiska organisationen för kärnforskning, som är mer känt med den franska förkortningen CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), är bland de bästa som europeisk forskning kan erbjuda.

Grundforskning har pågått vid anläggningen i Genève sedan 1954. Den har förändrat vår förståelse av världen och gör det än i dag. Saker vi tar för givet idag – till exempel internet – uppstod som ett resultat av projektarbeten på CERN. Dessa typer av forskningsanläggningars livskraft är det ständiga utbytet inom den vetenskapliga världen, ekonomin, politiken och andra offentliga områden. De måste kunna presentera sig själva och sitt arbete på lämpligt sätt och erbjuda bästa möjliga arbetsmiljö. Av denna anledning valde CERN Epsons mest avancerade projektorer.

Rent statistiskt delar 38 anställda på vart och ett av CERN:s konferensrum. 260 konferensrum är tillgängliga för vetenskapligt utbyte för de 10 000 användarna och anställda som finns vid forskningsinstitutet i Genève-distriktet i Schweiz. Många av dessa rum är utrustade med toppmodern AV-utrustning från Epson. Detta är också ett ”måste”, eftersom grundforskning i dag inte går att bedriva utan exakta visualiseringar av de experiment som genomförs eller de teoretiska överväganden som görs. Detta är anledningen till att omkring 70 högkvalitativa projektorer ur Epsons serier – inklusive EB-8X, EB-9X, EB-1920, Z-8000 och EB-G5450 – numera finns på institutet och hjälper arbetslagen att utbyta vetenskapliga erfarenheter. Projektorerna underlättar förståelsen av experimentens komplexitet och bakgrund då partiklar kolliderar nästan i ljusets hastighet och ger en kort inblick i hur världen hålls samman i minsta detalj.
 

Skarpa bilder av de minsta objekten

”För att vi, till exempel, exakt ska kunna återge detaljerna kring ett experiment, behöver vi projektorer som kan återge ljusintensiva högkontrastbilder i färg av hög kvalitet”, konstaterar Thomas Baron, sektionschef för AV- och samarbetstjänsten på UDS-gruppen på CERN.

"Hos många av de projektorer vi tidigare använde var bilden helt enkelt för mörk, eller också motsvarade färgerna inte originaldokumentets.”

Inte minst av denna anledning valde CERN 2011 att köpa Epsons system, huvudsakligen ur EB-8X, EB-9X, EB-1920, Z-8000- och EB-G5450-serierna. Dessa produkter togs fram särskilt för företags och utbildningsinstitutioners krav. De är 3LCD-projektorer, och en av deras fördelar är att de kan visa färger med samma ljusstyrka, precis som på monokroma bilder. Det är av avgörande betydelse när abstrakta korrelationer ska presenteras. De ger dessutom flimmerfria bilder, är billiga att köpa in och underhålla, samt – ytterligare en viktig faktor – kan skötas helt och hållet via nätverk. I synnerhet det senare var ett fundamentalt krav i förskningsinstitutets specifikationer.

”Alla AV-system på CERN måste kunna övervakas och styras via vårt nätverk”, säger Thomas Baron. I dag övervakar och styr en server på CERN alla projektorer via Epsons program EasyMP. Eftersom Epsons projektorer är RJ45-kompatibla kan personalen helt enkelt ansluta dem till en bärbar dator via en nätverksanslutning.

Audimax-projicering

Utöver i normala konferensrum används Epsons projektorer även i de centrala föreläsningssalarna på CERN, samt i Audimax. På grund av sin storlek valde IT-avdelningen två toppmoderna projektorer ur EB-Z8000-serien. Med deras ljusstyrka på upp till 7 000 ANSI lumen för vitt och färgat ljus, ger de integrerade enheterna en extremt ljuskraftig bild med verklighetstrogna färger, och det passar perfekt i stora salar. Systemen installerades i början av 2011 och hjälper till vid föreläsningar eller presentationer av nya projekt och experiment för allmänheten.

Styrmöjligheterna via nätverket är särskilt relevant i institutets centrala föreläsningssal. Eftersom CERN:s administratörer kan läsa av enheternas tillstånd och deras lampor och filter via en central anläggning, kan underhållsarbete som annars skulle ha varit dyrbart reduceras till det som helt enkelt måste göras. I Epsons EB-Z8000-serie används särskilda, elektrostatiska filter, som behöver bytas ut först efter 10 000 drifttimmar. Lamporna behöver bara bytas ut efter mellan 2 500 till 3 500 timmar.
 

Fjärrunderhåll

Projektorer är nu standard på alla utbildnings- och forskningsinstitutioner. Exemplet CERN visar att särskilt stora institutioner också har särskilda krav i fråga om enkelt underhåll och enkel administration.

”Den faktor som avgjorde valet till Epsons fördel var de flexibla möjligheterna att ansluta enheter, deras anslutningsmöjligheter samt, kopplat till detta, möjligheten att styra projektorerna via ett webbgränssnitt”, sammanfattar Thomas Baron.

AV-chefen planerar ytterligare harmonisering av projektorinfrastrukturen på CERN under de kommande månaderna. Han rekommenderar därför att alla CERN-användare bara utnyttjar de projektorer från EPSON som är tillgängliga i de interna förrådsrummen på forskningscentret. Baron väntar sig att kostnaden för alla projektorer kommer att fortsätta att minska eftersom all service och support kommer att ges via nätverket i framtiden. Epson hjälper institutet med denna process och har ingått ett detaljerat serviceavtal i samarbete med kvalificerade handelspartner på plats.