ATTRAKTIVT KONTOR MED INTERAKTIV TEKNIK

JM Entreprenad satsar på interaktiv teknik för effektiva möten

JM Entreprenad AB genomför bygg-, anläggnings- och fasadentreprenad i Stockholms län och har en mängd framgångsrika projekt i ryggen så som Arlanda Centralbyggnad, Hotell Lydmar och Spårväg City. Den snabbt växande omsättningen vittnar om en fortsatt stark utveckling. Företaget har nyligen investerat i interaktiva projektorer, EB-1410Wi.

Utmaningen

När det blev dags för JM Entreprenad i Stockholm att flytta från sina lokaler på Kungsholmen till en av de egenbyggda fastigheterna i Solna passade de på att modernisera med interaktiv teknik för att effektivisera och höja den kreativa nivån i sina mötesrum.

Inför flytten kontaktades Microservice av JM Entreprenad för att utrusta de nya aktivitetsbaserade kontoren med teknik som kunde möjliggöra mer kreativa och inspirerande möten.

"Eftersom vår nya kontorslokal är aktivitetsbaserad för att ge kollegorna en större valfrihet i hur och var de vill arbeta, kändes det som ett viktigt steg att även uppdatera tekniken för att skapa nya och mer kreativa samarbetsverktyg."
Viktoria Josefsson, JM Entreprenad

Dessutom sökte JM Entreprenad en lösning som dels skulle vara enkel att administrera och dessutom göra företaget till en än mer attraktiv arbetsplats för en ny generation med höga krav på innovativ teknik.

"Vi ser redan idag hur skolor och förskolor implementerar ny teknik i klassrummen. Om vi ska bibehålla vår position som en attraktiv arbetsgivare även i framtiden måste vi se till att tekniken hänger med när eleverna är redo att lämna skolbänken och ge sig ut i arbetslivet."
Viktoria Josefsson, JM Entreprenad

Lösningen

JM Entreprenad bjöds därför in till en kurs i interaktivitet hos Microservice som demonstrerade hur interaktiva projektorer tillför nya dimensioner till arbetsplatsen med kreativa funktioner för att skapa såväl effektivare som mer innehållsrika möten. JM Entreprenad imponerades av tekniken och valde att beställa tio interaktiva projektorer av modellen EB-1410Wi från Epson som installerades i de nya konferenslokalerna.

För att få så många som möjligt på JM Entreprenad att använda sig av de nya funktionaliteterna i projektorerna har de investerat i två olika utbildningstillfällen och bland annat utbildat så kallade superanvändare som kan fortbilda och hjälpa de andra på kontoret.

Fördelarna

I sin vision att bli allt mer pappersfria har JM Entreprenad sett stora fördelar med att kunna skriva direkt på tavlan och sedan få mötesanteckningarna kopierade och distribuerade till samtliga mötesdeltagare genom ett enkelt knapptryck, utan att behöva anteckna för hand eller fotografera tavlan. Det har bidragit till mer effektiva möten och även öppnat upp för smidiga videokonferenser och utbildningar för personalen.

"De interaktiva projektorerna har definitivt givit oss en större kreativ frihet i vårt arbete. Nu kan vi snabbt och enkelt projicera och förstora en ritning för att sedan gemensamt kunna rita, ändra och dokumentera direkt på tavlan."
Viktoria Josefsson, JM Entreprenad

Det förenklade systemet innebär att även den minst teknikkunnige kan lära sig att använda interaktiviteten