Vi presenterar morgondagens lärare

Rollen som lärare i klassrummet förändras i syfte att maximera fördelarna med utbildningsteknik för morgondagens arbetsstyrka

Vi presenterar morgondagens lärare

Vem var din favoritlärare?

Jag tror att de flesta av oss kan nämna namnen på åtminstone några favoriter (och några mindre populära). Inspirerande, auktoritär, sympatisk, krävande, rolig – precis som alla andra människor vi träffar finns lärare i alla de slag.

Men många av de grundläggande principerna som berör undervisning och förhållandet mellan lärare och elev har varit närapå konstant från generation till generation.

Allt detta håller på att förändras, och de senaste innovationerna på utbildningsområdet kommer inte att drivas fram av förändrade samhällsattityder utan av revolutionerande teknik och behoven hos framtidens arbetsplatser.

Den mer dynamiska och tekniskt avancerade arbetsplats som kommer att känneteckna år 2025 kräver en arbetsstyrka som är samarbetsinriktad, flexibel och bekväm med att anpassa sig efter nya kompetenser och roller. Metainlärning, eller konsten att undervisa sig själv, kommer att vara en oumbärlig kompetens.

Därigenom förändras även utbildningens fokus och lärarrollen.

En "guide vid sidan om", ingen "profet i pulpet"

I sin senaste undersökning om effekten av teknik i nyckelsektorer bad Epson 17 ledande tänkare att beskriva utbildningsnormerna år 2025. Dessa hypoteser testades sedan bland ledning och anställda inom olika nyckelsektorer.

Russel Stannard, utbildningsteknolog och grundare av www.teachertrainingvideos.com förutspådde att "ett skifte kommer att inträffa inom undervisningen i takt med att lärarna blir mer 'guider vid sidan om' än 'profeter i en pulpet'."

Sjuttio procent av den europeiska arbetsstyrkan instämde med detta uttalande, som förutspådde att lärarrollen kommer att övergå till att vägleda studenterna genom inlärningsprocessen. Sextiofyra procent höll med om att tillämpningen av information och analytiska kunskaper därför kommer att stå i fokus för morgondagens utbildningssystem.

Detta skifte kommer att stödjas av ett flertal nya tekniker som exempelvis interaktiva projektorer, 3D-skrivare, augmented reality och cobots (samarbetsrobotar) som kommer att underlätta en allt större blandning av online- och offlineinlärning. Till exempel kommer förstärkt verklighet att göra vissa vetenskapliga demonstrationer mer praktiska, säkrare och mindre tidskrävande att passa in i ett lektionsschema.

David White, Head of Digital Learning på University of the Arts i London, menar: "Att undervisa i användning av teknik är omodernt – att undervisa i praktisk kompetens och att utrusta studenterna med förmågan att växla mellan olika plattformar är framtiden."

Fördelarna med en "guide vid sidan om”

I takt med att lärarnas uppgift i allt mindre utsträckning innebär att förmedla ren kunskap kommer de i större utsträckning att kunna åta sig den parallella rollen som livscoach. Sjuttiotvå procent av européerna förväntar sig att inlärningen som en följd av detta kommer att bli mer skräddarsydd och anpassad efter individen.

Utbildningen förväntas också bli mer dynamisk och effektiv till år 2025. Sjuttioen procent av de tillfrågade var överens om att "blandad inlärning" – blandningen av inlärningsresurser online respektive offline – kommer att hjälpa dem att uppnå detta.

Hjälpa lärare att anpassa sig till nya prioriteringar

Våra lärare kommer att bli de som först känner av det kommande arbetsplatskulturella skiftet.

I syfte att hjälpa till att utveckla de kompetenser som krävs på morgondagens arbetsplats, måste dagens lärare använda det kommande decenniet för att lära sig att anpassa sina egna förmågor och metoder. Detta kommer inte att ske utan utmaningar.

Medan 63 procent av européerna är positiva till implementeringen av ny teknik, ansåg 61 procent också att lärarna i dagsläget inte är utrustade att utbilda studenter med de kompetenser som krävs för att använda den teknik som kommer att integreras i utbildningen under nästkommande tio år.

Vår undersökning avslöjade även ett antal ytterligare hot mot den framtida utbildningskvalitén. Av dessa var den största andelen av de tillfrågade överens om att finansiering (47 procent), lärarutbildning (40 procent) och föråldrad teknik (34 procent) kunde utgöra begränsande faktorer när det gäller att anpassa skolor och lärare efter nya utbildningsprioriteringar.

Framtidens favoritlärare

Vad som tydligt framgår av vår undersökning är vikten av att lärare, beslutsfattare, teknikföretag och skolor arbetar tillsammans för att underlätta övergången från dagens utbildningsnormer till de som kommer att råda år 2025.

Det förefaller emellertid också tydligt att morgondagens favoritlärare kommer att vara de som kan tala metainlärningens, den blandade inlärningens och de anpassade lektionsmålens språk.

60 procent av alla tillfrågade lärare angav uppmuntrande nog att de skulle vara villiga att omskola sig för denna framtida roll.

Vill du veta mer?

I den fullständiga rapporten finns all information, och du kan hämta den här: