Världens första kontorssystem för torr pappersframställning kommer till Europa

PaperLab revolutionerar kontorsåtervinningen genom att förvandla pappersavfall till nytt utskriftspapper genom en torr process

Världens första kontorssystem för torr pappersframställning kommer till Europa

Epson, globalt ledande teknikföretag och innovatör, kommer att visa PaperLab - världens första 1kompakta kontorssystem för torr pappersframställning - i Europa för första gången i år. PaperLab framställer nytt papper från säkert förstört pappersavfall 2med hjälp av en torr process 3och kan skriva ut tusentals ark återvunnet papper om dagen.

PaperLab är perfekt för organisationer som behöver ett säkert sätt att förstöra konfidentiell information men som samtidigt vill återvinna papper på ett sätt som är både miljövänligt, miljöeffektivt och hållbart. PaperLab kommer att presenteras för första gången i Europa på CeBit-mässan (Hannover, 20-24 mars) som ett led i en större presentation av Epsons innovativa, kompakta och miljöeffektiva högprecisionsteknik för arbetsplatsen.

Minoru Usui, Epsons globala VD, kommer att närvara vid CeBit och presentera PaperLab tillsammans med Epsons senaste innovativa tekniksortiment för arbetsplatsen. Minoru Usui kommer också att hålla ett föredrag på temat "framtidens teknik på arbetsplatsen", där han kommer att förklara hur Epsons teknik och framtidsvision kommer att förbättra arbetsplatsen och kvaliteten på människors liv.

Minoru Usui kommenterade: "Jag är enormt stolt över att få presentera PaperLab, världens första pappersframställningssystem för kontoret som använder en torr process. PaperLab kan framställa nytt papper från säkert förstört pappersavfall, och kan framställa tusentals ark återvunnet papper om dagen.

"PaperLab lanserades i Japan i slutet av förra året, och vi planerar att börja sälja den i Europa under hösten 2018. Vårt mål är att skapa ett nytt ekosystem för kontorsutskrifter där kunderna kan uppleva snabba bläckstråleskrivare som använder papper som återvunnits med hjälp av PaperLab. PaperLab är perfekt för organisationer som behöver ett säkert sätt att kassera konfidentiell information och återvinna papper genom en hållbar process.

"Min vision är en värld där man kan skriva ut och sedan återvinna allt papper man behöver.  En dag hoppas jag att vi kan utveckla PaperLabs i alla storlekar och se dem användas i fabriker, på kontor och till och med i hemmet."

Organisationer kommer att kunna använda PaperLab för att framställa papper i olika storlek, tjocklek och varianter allt från kontorspapper till visitkort och färgat papper.

Som ett led i sin hållbarhetssträvan har Epson skapat sin Miljövision 2050, med målet att uppnå en 90-procentig minskning av koldioxidutsläppen sett över samtliga företagets produkter och tjänster senast år 2050.

PaperLab-funktioner

1. Torr fiberteknik

Defibrering

En defibreringsenhet utvecklad av Epson bryter mekaniskt ner använt papper i långa, tunna fibrer utan att använda vatten. Alla spår av information förstörs helt och hållet, säkert och omedelbart.

Bindande

Fibrerna från det använda pappret binds samman med ett bindemedel. Detta material finns i ett antal olika färger, vilket låter PaperLab-användarna framställa papper i ett flertal färger eller öka papprets vithet.

Utformning

Tryck appliceras sedan på de sammanbundna fibrerna för att framställa nya pappersark. PaperLab-användarna kan framställa ark i A4- och A3-format i olika tjocklekar genom att ställa papprets densitet, tjocklek och form.

2. Förbättrad säkerhet 

PaperLab förbättrar informationssäkerheten genom att helt förstöra konfidentiella dokument. Istället för att en underleverantör ska transportera pappersavfallet till en extern plats, förvandlas avfallet till fina fibrer på plats. Till skillnad från papper som körts genom en dokumentförstörare, bär fibrerna inte på någon som helst urskiljbar information. PaperLab är därför en perfekt lösning för kommunkontor och andra institutioner som hanterar stora volymer konfidentiella dokument. Den skyddar personuppgifter och ger samtidigt institutioner, invånare och kunder trygghet.

3. Snabb framställning av olika papperstyper

PaperLab framställer det första nya pappersarket inom ungefär tre minuter efter det att du har laddat den med pappersavfall och tryckt på startknappen. Den kan framställa cirka 720 ark A4-papper i timmen. Genom att uppgradera använt papper till papper med högre värde, till exempel kopiatorpapper, kartong för visitkort eller färgat papper för flyers, kan företag och lokala myndigheter framställa vilken typ av nya pappersprodukter som de vill, när de behöver dem.

4. Lägre miljöpåverkan

PaperLab skapar papper genom en vattenfri pappersframställningsprocess. Vanligtvis krävs ungefär 2,5 dl vatten för att framställa ett enda A4-ark. Med tanke på att vatten är en dyrbar global resurs ansåg Epson att en torr process var det som behövdes.

Anm.: En mindre vattenmängd används i syfte att bibehålla en viss luftfuktighetsnivå inuti systemet.

*1 PaperLab är det första pappersframställningssystemet för kontor som använder en torr process, detta enligt Seiko Epsons globala undersökning per november 2016.
*2 Systemet kan använda vanligt kopieringspapper i A4- och A3-format som råmaterial.
*3 En mindre vattenmängd används i syfte att bibehålla en viss luftfuktighetsnivå inuti systemet.