Varför jag anser att monozukuri inte bara är konsten att tillverka, utan också en konst för samhället

En passion för teknik

Varför jag anser att monozukuri inte bara är konsten att tillverka, utan också en konst för samhället

När jag började min bana som tekniker i tryckbranschen i slutet av 1970-talet kunde jag aldrig föreställa mig att Epson skulle bli det företag man är idag: Ett globalt ledande teknikföretag med ett uppdrag att förbättra samhället och den värld vi lever i. Det överraskar många att få veta att Epson är mycket mer än ett skrivarföretag, och i en tid då vi konstant omges av teknik vill jag att folk ska känna till de tekniska framsteg Epson står för. Vi har en passion för att öppna upp nya domäner med vår egen teknik, och det är denna ambition att prova nya saker och önskan att röra sig mot det oväntade som behövs i takt med att vi går in i en epok där tekniken blir allt mer integrerad i våra liv. Folk accepterar motvilligt de fördelar som tekniken för med sig in på deras arbetsplatser i form av en förbättrad produktivitet, men känner sig samtidigt alltmer alienerade och tveksamma. Som tillverkare är det vår uppgift att undanröja denna fruktan och skapa produkter som hjälper till att lösa verkliga problem och förbättra människors liv; som organisationer är det vårt ansvar att integrera tekniken på arbetsplatsen; och som samhälle är det vår plikt att acceptera de möjligheter som tekniken ger oss. 

En positiv kraft i samhället

Men jag måste erkänna att vårt företag inte alltid har varit så kundfokuserat, och att det fanns en tid då vi gjorde oss skyldiga till att lägga mer fokus på konkurrenterna än på kunden. När jag blev VD bestämde jag mig för att vi skulle fokusera på målet l att bli ett oumbärligt företag som utgör en positiv kraft i samhället. Jag har alltid värdesatt att vår traditionella japanska anda, monozukuri– tillverkningens konst och vetenskap – har hållit oss kvar med fötterna på jorden och gjort det möjligt för oss att erbjuda innovativa produkter på marknaden, och jag ansåg att det var dags att återgå till våra rötter. Monozukurihar varit hjärtat i allt vi gör ända sedan vi började tillverka komponenter till högprecisionsklockor för 75 år sedan, och samtidigt som många av våra konkurrenter outsourcar sin produktion är vi stolta över vår vertikalt integrerade affärsmodell, en modell som innebär att vi inte bara tillverkar våra egna produkter utan även behåller vår förmåga att återspegla kundernas behov i dessa produkters design och tillverkning. Detta är emellertid mer än bara en filosofi som uttrycks i samtliga Epsons produkter: Det är en filosofi som tillämpas på vårt arbetssätt, och jag anser att dessa traditionella värden kan tillämpas både på dagens moderna värld och även på morgondagens värld. I takt med att vi går in i en epok där många känner sig osäkra inför framtiden, finns två monozukuri-principer som jag tror kommer att finna genklang i dagens samhälle. 

Fokus på kunden

Det första området handlar om ” skärpa kunden”. Samtidigt som det är viktigt att ha en vision – både individuellt och som organisation – så måste den visionen vara realistisk och uppfylla våra medmänniskors behov. Det var just detta tillvägagångssätt vi använde oss av när vi började undersöka möjligheterna att utveckla Epsons sortiment av smarta Moverio-glasögon. Medan andra har anpassat sitt sortiment efter konsumenten, såg Epson en unik möjlighet att utveckla en produkt som lämpar sig för industriella användningar och företagsbehov. Trots att vi ställdes inför ett antal olika vägar dit vi kunde föra produkten, så lyssnade vi noga på vad våra kunder ville ha – till exempel en mer slitstark och robust struktur, en kamera med högre kvalitet, och en längre batteritid. Vi ville skapa en unik produkt, en som andra inte kan kopiera tack vare Epson-tekniken i produkten. Detta ledde till en ytterst användbar produkt som har upplevt en allt större framgång på marknaden, och till en modell som vi kommer att fortsätta att förfina i takt med att branschens krav utvecklas.

Kontinuerlig förbättring

Det andra området är uppbyggd kring “kontinuerlig förbättring . Allt vi gör bör vara inriktat på att fokusera på ett större mål, att ha en målmedveten inställning samt att generera löpande förbättringar som låter oss uppnå det målet. Detta synsätt ger styrka att fortsätta även vi ställs inför utmaningar som får andra att ger upp. Det var denna styrka i kombination med vår vision för utskrifter under slutet av 80-talet, som gjorde att mitt team och jag kunde börja föreställa oss de framtida möjligheter som piezo-tekniken skulle kunna tillföra utskriftsområdet. Under 1990-talet skulle denna vision bära frukt genom att jag utsågs att leda ett projektutvecklingsteam bestående av 80 teknikexperter, som tillsammans började arbeta på att kommersialisera Micro Piezo-tekniken. Idag har vi ett av de mest innovativa skrivarsortimenten för bläckstråleskrivare, ett som använder denna teknik och ger kunderna stora miljö-, effektivitets- och produktivitetsmässiga fördelar. 

Epson som ett ledande teknikföretag

Utöver det tekniska området har jag också applicerat detta mantra på min roll som Epsons styrelseordförande. I kombination med min ingenjörsbakgrund ville jag effektivisera vårt företagsfokus genom att koncentrera på våra styrkor, och sedan tillämpa dessa inom de områden där vi kunde generera nya värden och göra verklig skillnad i människors liv. Den här idén bar frukt år 2016, när jag ställde upp en vision för företaget som skulle adressera fyra kärnområden för innovation: bläckstråleskrivare, visuell kommunikation, bärbar teknik och robotteknik. Som ett resultat av detta upplever vårt företag en betydande tillväxt inom dessa strategiska affärssegment. Faktum är att Epson idag rankas som ett av världens ledande teknikföretag, med säljintäkter på 9 miljarder dollar*, över 80 000 anställda fördelade på 86 olika företag, samt starka – om inte till och med ledande – marknadspositioner för våra bläckstråleskrivare, projektorer, smarta glasögon och industrirobotar inom dessa fokusområden. Vi är också en maktfaktor inom innovation. Vi investerar 1,4 miljoner euro inom forskning och utveckling varje dag, vi ansöker om 4 000 nya patent varje år (och innehar cirka 50 000 patent globalt) – och vi har dessutom röstats fram som en av världens 100 främsta innovatörer sex år i rad [1].

 

[1]2017 fanns Epson med bland 2016 års 100 främsta globala innovatörer enligt Philadelphia-baserade Clarivate Analytics (tidigare Thomson Reuters verksamhet för intellektuell egendom och vetenskap). Epson har funnits med på listan varje år sedan starten 2011.

 

Epsons företagsvision

Vi är nu redo för nästa kapitel, och jag är redo att leda företaget framåt. Vår företagsvision (Epson 25 Corporate Vision) är en tillväxtsvision baserad på att skapa och utveckla en serie produkter som kan generera nytt värde och som är särskilt utformade för en ny, uppkopplad epok och dess människor, information med mera. Det är en vision som vi förväntar oss kommer att öka våra globala intäkter till 1 700 miljarder yen (cirka 15 miljarder dollar) år 2025. Visionen kommer trots det att grundas i vår hantverksanda, vårt kundengagemang och vårt ansvar att hjälpa till att skydda den värld vi alla lever i.

Jag är förvissad om vår potential att vara så mycket mer än ett rent utskriftsföretag. Samtidigt som detta är och kommer att förbli en central del av vår identitet, har vi potential att växa inom områdena för robotteknik, bärbar teknik och projektorer, detta tack vare vårt arv inom forskning och utveckling samt tillverkning – monozukuri. Mitt mål är att uppfinna och skapa nya teknik med mål att skapa en bättre värld, detta eftersom tekniken med säkerhet kommer att förändra den värld som omger oss. Jag anser att tiden är kommen för oss alla att ta nästa steg framåt, och låt oss under tiden försöka ta det tillsammans.