Vad mindre, mer tekniskt förstärkta personalstyrkor kommer att innebära för morgondagens företag

Företag och anställda över hela Europa kommer att behöva anpassa sig för att kunna utföra framtidens arbetsuppgifter

Vad mindre, mer tekniskt förstärkta personalstyrkor kommer att innebära för morgondagens företag

Om tekniken ska kunna revolutionera branschen kommer den att genomdrivas av europeisk personal. De kommer att såväl implementera som möjliggöra denna utveckling, och därmed även avgöra dess slutliga framgång.

EU-kommissionen har ställt upp målet 750 000 IT-jobb år 2020. Denna mer IT-fokuserade personalstyrka kommer att få det stöd som krävs i syfte att tillägna sig kunskaper som tidigare varit begränsade till en tekniskt kunnig elit. I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas kommer den att i allt högre grad rotas i våra dagliga liv.  Vad innebär detta för branschen i Europa?

Fördelar för branschen

Epson intervjuade 17 branschexperter och tillfrågade över 7 000 anställda i Europa i syfte att undersöka hur tekniken förändrar det europeiska arbetslandskapet. Vi upptäckte en framtidsvision där tekniken kommer att medföra stora fördelar för branschen, verksamheten och våra enskilda yrkesroller. I takt med att denna tekniska omvandling fortsätter, kommer organisationernas behov av personal med förmåga att använda teknik och analysera data att växa.

Uppfattningen om denna revolution är mycket positiv. En tredjedel av de svarande tror att deras roller kommer att bli mer effektiva tack vare de fördelar som tekniken erbjuder, tätt följt av mer produktiva, mer exakta och mer analytiska.

 

Kreativiteten kommer också att blomstra ─ cirka en femtedel av de svarande tror att deras roll kommer att bli mer kreativ. Som kan förväntas varierade svaren sett till olika branscher: Exempelvis tillverknings- och detaljhandelsbranscherna ansåg att förbättrad effektivitet vore den största fördelen.

En samarbetsinriktad era

Enligt de svarande kommer tekniken att starta en ny era kännetecknad av samarbete företag emellan. Många av de svarande tror att ny teknik kommer att främja ett ännu mer omfattande samarbete mellan lokal och global personal. Enligt 71 procent av europeiska anställda blir framtida konferensrum helt virtuella, där de anställda finns utplacerade i arbetsutrymmen över hela världen och använder teknik som AR och holografiska projektorer för att ansluta till arbetsgrupper i realtid.

Det är viktigt poängtera att även om valet av passande teknik kommer att vara vitalt för virtuella samarbeten, så kommer utbildning av och support till den personal som ska implementera och använda tekniken att vara lika viktig. Detta kan ha en betydande inverkan på medarbetarengagemanget, särskilt då 68 procent av de svarande tror att personalen kommer att känna sig mindre engagerade i sina respektive företag i takt med att arbetsplatserna blir mer distansinriktade, minde teamorienterade och mer opersonliga.

En utveckling som du kontrollerar

När det gäller att utveckla framtida yrkesroller anser 65 procent av de svarande att deras respektive organisation är bra eller utmärkt på att utbilda personalen i att använda teknik. Vid närmare undersökning angav emellertid endast 47 procent att de var bra på att skola om potentiellt överflödiga anställda, och 60 procent uppgav sig vara bra eller utmärka på att rekrytera ny personal.

Med ett växande fokus på informationsteknisk kompetens kommer företagen att behöva anpassa sig för att hitta rätt balans mellan att integrera ny kompetens och utveckla kompetenser bland den befintliga personalen. Utvecklingen är i slutändan en process bestående av stegvis förändring och behöver inte följa samma väg inom alla organisationer. En konstant som emellertid kommer att finnas kvar är företagens ansvar att hantera utvecklingen i syfte att säkerställa positiva resultat.

Vill du veta mer?

I den fullständiga rapporten finns all information, och du kan hämta den här