Tillverkning år 2025: fler jobb, mer kreativitet, mer tillväxt

Europas arbetsstyrka förutsäger positiva effekter av den fjärde industriella revolutionen

Tillverkning år 2025: fler jobb, mer kreativitet, mer tillväxt

Vi lever i en innovativ värld. Detta är en avancerad tillverkningsvärld där 3D-skrivare, förstärkt verklighet, artificiell intelligens och avancerad robotteknik med stor sannolikhet kommer att utgöra viktiga aspekter av framtidens fabriker.

När storskaliga förändringar är i sikte rapporteras som alltid en allmän bestörtning. I vår egen forskning tror exempelvis 57 procent av den europeiska arbetsstyrkan att tekniken kommer att rubba deras branscher sett över nästa årtionde.

Trots denna rubriksiffra tycks emellertid vidare resultat förmedla en långt mer positiv inställning gentemot den fjärde industriella revolutionens förväntade fördelar än många kanske hade förväntat dig. Vad förutspår då Europas arbetsstyrka för tillverkningsbranschens framtid?

För att ta reda på detta talade Epson med 17 tänkta ledare i syfte att skapa en detaljerad bild av sannolika tekniska effekter på tillverkningssektorn, och testade sedan dessas förutsägelser på över 7 000 europeiska företagsledare och anställda.

Tillverkningen blir lokal

Ökningen av 3D-utskrifter innebär en växande förmåga att framställa produkter lokalt, ett svar på kraven om ökad anpassning. Tillfrågade experter, tillsammans med 74 procent av högre chefer i Europa, tror att snabba globala förändringar inom tillverkning kommer att ge lokala ekonomier och jobb en rejäl skjuts framåt.

De förutsäger att smartare, anslutna lokala fabriker inte bara kommer att bidra till att produktlivscykelns energianvändning minskar, utan också framställa extremt anpassade produkter som snabbt kommer ut på marknaden. Dessutom tror 65 procent av arbetsstyrkan att produktkvalitén kommer att förbättras som ett resultat.

Framtida arbetstagaranpassning

Precis som under tidigare tillverkningsrevolutioner är det de 52 miljonerna 1europeiska anställda i branschen som drabbas av den största osäkerheten. Det råder ingen tvekan om att arbetsstyrkans arbetssätt kommer att utsättas för omfattande störningar, men de flesta förutspår ändå styrkans fortsatta betydelse inom tillverkningsbranschen. Till exempel tror 60 procent av arbetsstyrkan att robotar inte kommer att kunna ersätta den mänskliga förmågan till flexibilitet, kreativitet och reaktion, vilket antyder på människan fortfarande har en viktig roll att spela.

Enligt professor Alain Bernard kommer medarbetarna i allt större utsträckning att utbilda robotar, och "cobots" (robotar som utformats i syfte att samarbeta med folk) kommer att bli alltmer vanliga och hjälpa till med mer komplicerade uppgifter. 70 procent av de svarande var överens om att robotar kommer att ta över mer komplicerade uppgifter som det tar längre tid för människor att behärska.

Faktum är att 69 procent av arbetsstyrkan tror att robotar kommer att bli en central del av vår tillverkningsinfrastruktur. Den största utmaningen blir enligt 55 procent av de svarande att efterleva en föränderlig rättslig miljö när robotar ska integreras i tillverkning och infrastruktur.

Teknikförstärkt tillverkning

Robotteknik är inte den enda omvälvande tekniken. Förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR) kommer också att spela en viktig roll, enligt experterna professor Bernard och professor Darwin Caldwell.  AR ger datainsikter i realtid och informerar samt instruerar medarbetarna i komplexa tillverkningsprocesser.

Även om experterna förutsäger att denna teknik kommer att säkerställa att de anställda arbetar smartare och mer effektivt, så förblir arbetarna mer osäkra. Endast 56 procent ser AR som något attraktivt för deras bransch. Produktutveckling är ett särskilt lovande område; 43 procent av de svarande tror att den största AR-effekten kommer att finnas där.

Effektivitetsvinster

Innovation rubbar framtiden inom tillverkning, men åsikterna förblir positiva. 83 procent av de svarande tror att tekniken kommer att förbättra den organisatoriska effektiviteten. Detta innebär en tillverkningsframtid som är mer effektiv, produktiv, exakt, analytisk och kreativ.

Tillverkningsbranschen genomgår en revolution. Ställda inför en såpass radikal förändring är det förståeligt om några är fortfarande försiktiga. Ställd inför att ta till sig framtiden är det kanske bäst att lära av det förflutna. De industriella revolutioner som föregått oss medförde monumentala förändringar. Vad man de facto medförde var en positiv revolution inom tillverknings, enorm global tillväxt och högre levnadsstandarder. Det är helt klart möjligt att se positivt på detta.

Vill du veta mer?

I den fullständiga rapporten finns all information, och du kan hämta den här: