Teknikmedvetenhet i Europa: Vet vi tillräckligt mycket om tekniken som formar vår framtid?

Den europeiska arbetsstyrkan är underutbildad i fråga om den nya teknik som formar deras framtid, men genererar mer information rädsla eller optimism?

Teknikmedvetenhet i Europa: Vet vi tillräckligt mycket om tekniken som formar vår framtid?

Framstegen inom modern teknik sker med en hisnande hastighet. Men samtidigt skulle uppkomsten av nya möjligheter och revolutionerande teknik mycket väl kunna skapa en utbredd tekniktrötthet.

Det är inte bara konsumenter som lider av denna flodvåg av tekniska innovationer. Tekniken är redan en central del av den moderna arbetsplatsen, från toppmoderna skrivare till de superdatorer vi bär omkring på i våra fickor. Kan medvetenheten hålla jämna steg med alla tekniska innovationer?

Att förstå teknisk medvetenhet

I Epsons senaste undersökning, där 17 globala branschexperter samt över 7 000 europeiska företagsledare och anställda tillfrågades, studerade vi teknikens inverkan på morgondagens arbetsplatser. Av våra resultat framgår tydligt att övergångens hastighet väcker vissa utmanande frågor.

Vår undersökning avslöjar en uppseendeväckande lucka i medvetenhet hos den europeiska arbetsstyrkan i fråga om vitala tekniker. Bara 60 procent av de svarande tillfrågade hade hört talas om bärbar teknik, vilket innebär att 4 av 10 europeiska anställda inte hade någon medvetenhet om en grundläggande teknik som på ett omfattande sätt förutspås påverka framtidens arbetsplats.

Utmaningen understryks ytterligare av andra viktiga tekniker, om vilka medvetenheten var ännu lägre än för den bärbara tekniken. Bara 37 % av europeiska anställda är medvetna om tekniker som bio-utskrifter eller cobotics (samarbetsinriktad robotteknik). De svarande avslöjade också en brist på medvetenhet i fråga om allmänna tekniska trender. Endast 51 procent angav en förståelse av blandad inlärning (blandad användning av on-och-offlineverktyg inom utbildning) och endast 35 % en förståelse av detaljhandel med flera kanaler (en multikanalsmetod för försäljning som ger en konsekvent on- och offlineupplevelse).

En växande medvetenhet skapar positivitet

Medvetenhetsnivåerna är en implementeringsutmaning, men höjer utbildningsintresset? Som ett led i vår undersökning förklarade vi olika nya tekniker för europeiska anställda, och fann att förståelse skapar en mycket mer positiv attityd. Som ett resultat bemöttes den potentiella integreringen av respektive teknik på arbetsplatsen mer positivt.

Bärbar teknik fick fortfarande en positiv respons vars omfattning tillhörde de högsta - hela 65 procent av personalen ansåg tekniken tilltalande - medan organiska utskrifter, bio-utskrifter och cobotics betraktades positivt av 58 respektive 57 procent av de svarande.

Av de tekniker som togs upp var det emellertid 3D-utskrifter som genererade mest uppmärksamhet bland personalen, med 66 procent positiva svar. Med tanke på den omfattande effekt som 3D-utskrifterna förväntas få, framförallt inom tillverknings- och detaljhandelsbranscherna, utgör det en betydande trygghet att de anställda var lika redo att inse teknikens potentiella inverkan när deras medvetenhet om dess egenskaper och funktioner ökade.

Var engagerad i att öka medvetenheten

Tekniska framsteg inom utbildning erbjuder en annan väg att överbrygga gapet i medvetenhet, en som dessutom uppfattas som positiv av personalen: 68 procent uttrycker en positiv inställning gentemot blandad inlärning, 65 procent gentemot gemensam utbildning och 66 procent gentemot meta-inlärning.

Samtidigt som vi strävar efter att implementera fördelarna med tekniken i alla branscher, måste vi jobba lika hårt för att maximera de möjligheter tekniken medger. Organisationernas roll blir nyckeln i detta avseende. För närvarande betraktar endast 14 procent av de anställda sina organisationer som "utmärkta" när det gäller att leta efter nya tekniska framsteg. Om organisationerna inte strävar efter att förstå detta föränderliga tekniska landskap blir det svårt att förstå hur personalens medvetenhet ska kunna hålla jämna steg.

I slutändan lyckas ingen teknik på egen hand, utan endast genom en framgångsrik implementering av de funktioner den erbjuder. Om vi ska kunna utnyttja en revolution inom arbetsplatsteknik måste vårt första steg bli att öka medvetenheten inom alla branscher.

Vill du veta mer?

I den fullständiga rapporten finns all information, och du kan hämta den här