Stor skillnad med små gröna val

Missa inte de små enkla lösningarna i företagets hållbarhetsarbete

Stor skillnad med små gröna val

”Dagens företag fokuserar på stora saker, som solpaneler eller annan förnybar energi, men missar i många fall de små bitarna”, svarar en av deltagarna i en undersökning gjord av Epson under sommaren och hösten 2020.  Syftet med undersökningen var att ta reda på hur företag anpassar arbetsrutiner och teknologi för att möta de nya miljö- och hållbarhetskraven från kunder och personal i pandemins kölvatten. Undersökningen utfördes i två delar – en  större, internationell del som utfördes i 26 europeiska länder, inklusive Sverige, med 4000 svarande – och en mindre lokal del där vi intervjuat några av våra svenska partners och slutkunder för att få djupare insikter.

I den internationella delen av undersökningen tyckte hela 75 % av de tillfrågade att miljö- och hållbarhetsfrågor borde vara en större del av företagens återhämtningsplaner. Och i den mindre, svenska delen understryker majoriteten av deltagarna vikten av en grön tråd genom hela verksamheten, inte minst i de små valen. Som att välja kontorsteknik utifrån hur denna påverkar miljön, både för dem som jobbar på kontoren och i stort. Många val som verkar små och kanske obetydliga från början kan i slutändan få lika stor betydelse som en stor lösning. Skulle exempelvis alla laserskrivare i Europa bytas ut mot Epsons bläckstråleskrivare skulle vi kunna spara ca 410 000  ton koldioxid[1]. Det är ungefär lika mycket som absorptionsförmågan av ca 18 miljoner träd. ”Det är en stor förändring”, säger en av våra tillfrågade, ”och du kommer förmodligen att förlora om du inte arbetar för att vara ett grönt företag.”

Valet av kontorsteknik säger mycket om företagets gröna tråd

”Om vi kan vi informera om den stora skillnaden som blir av att välja grönare kontorsteknologi, utan att man tappar något i funktionalitet, så tror jag att det är få som kan tacka nej till en sådan produkt”, säger en av deltagarna i den lokala undersökningen. Flera i undersökningen menar att det inte handlar om en viss produkt utan snarare om att titta på och förstå hela effekten – där exempelvis hållbara bläckstråleskrivare och energisnåla projektorer är en liten men enkelt fixad del av lösningen. Dock upplever några av återförsäljarna  som vi diskuterat med i den lokala undersökningen att ”många bäckar små-tänket” ibland är svårt att nå fram med till slutkunder. I många fall tittar kunderna bara på inköpspriset, och inte på den totala ägandekostnaden som ofta i slutändan blir lägre. De menar också att krav på miljö och hållbarhet ofta inte ställs med i kravspecifikationen när man ser över att köpa in ny kontorsteknik som t.ex. skrivare. Om vi lyckas sprida denna kunskap kan mycket hända i framtiden.

”Utmaningen är att ständigt informera om helhetsbilden och vad de mindre produkterna faktiskt kan göra i slutet”, säger en av deltagarna. ”Vi måste gå ut och prata om det här så att alla förstår, särskilt i den offentliga sektorn. De som gör stora upphandlingar på t.ex. kommuner borde ta med i kravspecen på kontorsteknologi att den ska vara så grön som möjligt – bara då kan det bli en förändring” säger en annan.

Vad svarar de tillfrågade på valet av kontorsteknik kontra företagens miljöpolicy? Riskerar företag något om de inte hänger med i den tekniskt gröna utvecklingen?

”Du kan hamna efter med dålig teknik och lösningar både idag och i framtiden”, säger en av deltagarna, och tycker det är viktigt att vara lyhörd och hitta rätt lösningar. ”Väljer du rätt teknik och förutsättningar skapar du en attraktiv arbetsplats som människor vill arbeta på.”

Extern image tas upp som en faktor, där ett tydligt miljöarbete måste synas för att inte förlora kompetens, kunder och partners. Människor ställer högre krav på hur företag fungerar, miljöpolicyn och företagens arbetssätt både inåt och utåt förutspås bli än viktigare efter pandemin. Genom att renodla alla delar av företaget, så att även kontorsteknologin är grön, tar du möjligheten till att utvecklas istället för att hamna efter. ”Grön kontorsteknik är viktigt att ha, människor värdesätter en bra miljöpolicy. Företag kan gå i konkurs om de inte följer en grön policy” och ”den nya arbetsstilen är här för att stanna” menar några våra tillfrågade.

Det lönar sig att ”go back to bläck”

Företagets image anses som nämnt bli allt viktigare ur ett grönt perspektiv, och så även den personliga – att kunna visa att du arbetar med en grön tråd. Kontorsteknik upplevs inte som den allra viktigaste biten av den gröna tråden men ändå ett litet och enkelt steg att ta som kan hjälpa företagen att uppnå sina miljömål. För alla bitar räknas, även de små. I vardagen kan de små bitarna rent av kännas som ganska stora. ”Vi har inte bytt bläck i vår Epson-skrivare på ett år”, svarar en av deltagarna, ”och människor behöver inte heller komma hit och reparera eftersom skrivaren löser mycket själv. Det är verkligen kostnadseffektivt och bra för miljön.”

”Moderna bläckstråleskrivare håller en otroligt hög och jämn kvalitet”, säger Torbjörn Thyrén, Country Manager på Epson Sverige. ”En annan aspekt som är viktig ur både miljösynpunkt och bekvämlighetssynpunkt är att våra skrivare levereras med en stor mängd bläck redan från start. Om du kan skriva ut 80 000 eller 100 000 sidor med det bläck som medföljer från start så betyder det att du sparar in på en massa transporter av toners, och dessutom en hel del förpackingsmaterial. Dessutom är det självklart också bekvämt och tidsbesparande att slippa beställa och byta toners frekvent”, säger Torbjörn Thyrén. Epsons bläckstråleskrivare använder också upp till 95% mindre energi än motsvarande laserskrivare[2], vilket gör bläcktekniken konkurrenskraftig både när det kommer till kostnader och miljöavtryck. Så nog är vi rätt i tiden, trots allt. Vad som är bra för våra kunder och bra för oss är samtidigt bra för miljön. Eller som en av deltagarna säger: ”Vi har beräknat att vi sparar tre träd på ett år med Epson”.

Hopp om en grönare återhämtning i det ”nya normala”

Det hemarbete som många människor tvingats till av pandemin visar vilken kraft som ligger i samhällets händer, och människors förmåga till anpassning. Några av deltagarna i vår undersökning tror att människor överlag bara vill tillbaka till det normala igen. Och att av samma anledning kommer de företag som har det tufft nu att främst vilja bygga upp företaget och göra det starkare. Andra deltagaren tror på en kombination av hur det var innan och hur det är nu, att det handlar om en helt annan livsstil där människor skapar hemmakontor och vänjer sig vid det. Nya vanor har vuxit fram, med fler digitala möten och kortare arbetsdagar som exempel, och detta kan i sig vara en del av företagens miljöpolicy för att minska på exempelvis transporter. De företag som redan innan pandemin jobbade aktivt med miljöfrågor anses dessutom fortsätta med det även efteråt.

Hur företagen tar sig an återhämtningen efter pandemin återstår att se, med andra ord. Men trycket på företagen att föra in grönt på agendan är kännbart i och med pandemin, både från anställda och kunder. Vi på Epson tänker fortsätta att vara en ledstjärna när det gäller grön teknologi och skiftet som måste till för en mer hållbar framtid. Små steg, eller bitar, i taget.

[1] Based on Epson calculations. Methodology verified by TÜV Rheinland, based on ‘Typical Energy Consumption’, defined under and/or simulated with reference to the Energy Star test procedure and presented in kWh per year. Models identified using IDC HCP tracker 2019Q2 (2015Q1 to 2018Q4 data), and 2018 installed-base in EU22 businesses reported by IDC (“Installed Base by Vertical, 2019Q2”). Comparative calculations can be found here: https://www.epson.eu/neop-footnotes

[2] Epson WorkForce Pro WF-C8190DW uses 95% less energy than the HP Color LaserJet Enterprise M750dn using methodology verified by TÜV Rheinland, based on ‘Typical Energy Consumption’, defined under the Energy Star test procedure and presented in kWh per year. CO2 saving calculated as being proportional to energy saving, based on a per-territory average generation of kg CO2 per kWh electricity used. HP Color LaserJet Enterprise M750dn iz the highest-selling model in the A3 colour single-function 21-30ppm printer segment as reported by IDC Q3 2015 to Q2 2019.