Släpp loss de anställdas kreativitet!

Man säger ofta att den viktigaste tillgången för ett företag är de anställda.

Släpp loss de anställdas kreativitet!

 Innovativa produkter och tjänster kan ge ett företag ett tillfälligt övertag men en innovativ stab av anställda ser till att företaget behåller sin framgång. Företag börjar allt mer se att innovation inte bara sker genom investeringar i R&D utan också involverar medarbetarna i företaget som agerar på innovativa möjligheter.

Många framåttänkande företag skördar också fördelarna från medarbetardriven innovation. British Airways introducerade en förslagslåda online för de anställda med syfte att ta reda på hur flygbolaget ytterligare kunde minska utsläpp och bränslekostnader. En av de 200 idéer som lämnades in var ett förslag att skala ned rören till flygplanstoaletterna, vilket gjorde att flygbolaget sparade 600,000£ genom viktminskningen och den förbättrade prestandan på inflight bekvämligheter. Ett annat exempel är Amazon, som skapade medlemsprogrammet, Amazon Prime, tack vare ett förslag från en anställd, vilket lett till att vinsten ökat markant tack vare att Amazons kunder spenderade 150 % mer efter att de blivit Primemedlemmar.

Detta är bara två av många framgångshistorier som illustrerar hur företag kan öka sin konkurrenskraft, effektivitet och kvalitet på sina produkter och tjänster genom att lyssna noga på sina anställda. Om jag talar från min erfarenhet som Business Director, Visual Instruments, tror jag att alla företag kan stimulera medarbetardriven innovation med hjälp av fyra användbara tips:

1. Ge de anställda verktyg för kreativt tänkande

Att ge de anställda lämpliga verktyg för att göra möten effektivare möjliggör för företag att utnyttja den samlade kunskapen hos de anställda.

Ta t.ex. innovativa projektorer, som kombinerar fördelarna hos blädderblock, whiteboards och konventionella projektorer i en enad mötesupplevelse, och omvandlar alla företagsytor till en samarbetsvänlig plats för att stimulera kreativitet. Att tillhandahålla mötesverktyg som dessa underlättar informationsflödet via olika kommunikationskanaler, samt tillmötesgår fler perspektiv och kreativa idéer i realtid. Användare som arbetar på flera olika platser kan anteckna i, och dela dokument under ett virituellt live- möte innan de mailar till kollegorna eller skickar direkt till en skrivare. Detta är ett fantastiskt verktyg när man brainstormar tillsammans.

I dag finns det många molnbaserade lösningar tillgängliga för att uppmuntra kunskapsdelning och stimulera innovationer som Innoget, Innocentive och NineSigma.

2. Undvik en silo- mentalitet

För att kunna tillåta ett fritt flöde av idéer är det viktigt för anställda att uppmuntra en öppensinnad kultur som ibland kan vara en strukturell utmaning för många stora företag med etablerade hierarkier. Företag kan bryta ned hinder genom att underlätta samarbetet mellan medarbetarna från olika delar av verksamheten. När en grupp människor med olika typer av expertis som kommer från olika delar av företaget samlas kan en synergieffekt skapas, vilket ofta leder till att anställda gör associationer och kopplingar mellan till synes oberoende idéer eller koncept som ligger till grund för de mest banbrytande idéer.

Ett annat sett att förbättra informationsflödet är att uppmuntra dina anställda att utveckla sig inom företaget genom en rad olika disciplinerade och uppehållande åtgärder i olika delar av organisationen. På Epson har detta tillåtit våra ingenjörer att bredda omfattningen på skapandet via en kombination av synergieffekter mellan olika teknologier, vilket har lett till innovationer inom skrivarområdet, visuell kommunikation, sk sensing och tillverkning. Ett bra exempel är våra första binokulära smarta glasögon, Moverio som nu finns i sin andra generation och utvecklades genom att kombinera projektion och sensingteknologi med vår förmåga att tillverka komponenter i miniatyr.

3. Uppmuntra tävlingar och öppna forum

Nyckeln till att stimulera de anställdas innovation är att erbjuda dem en plattform som ger möjlighet att göra sig hörd genom t.ex. en idélåda, ett öppet forum eller en tävling. Genom att ge de anställda en möjlighet att framföra sina innovativa idéer till ledningen känner de sig mer värdefulla och delaktiga i företaget.

Som exemplet med British Airways belyser så är tävlingar mest effektiva när de fokuserar på ett speciellt problem som behöver lösas. Tänk på de incitament du kan erbjuda för den vinnande idén för att sporra till mer engagemang, såsom en prissumma eller ett erkännande genom ett pris. När den vinnande idén har valts är det viktigt att man implementerar idén i konkreta initiativ och produkter. Detta bevisar att du är pålitlig och uppmuntrar anställda till att delta i framtida innovationsprogram.

4. Skapa en inspirerande arbetsmiljö

Låt oss vara ärliga; en grå kontorskub är inte den mest inspirerande platsen för att inspirera till innovation. Företag bör hjälpa sina anställda att bli inspirerade genom att ge dem en stimulerande arbetsplatsmiljö.

Konst på arbetsplatsen har bevisats vara en viktig faktor när det gäller att få de anställda på innovativt humör. En undersökning med mer än 800 anställda hos Business Committee for the Arts och International Association for Professional Art Advisor visade att 64 % av de anställda tycker att konst på arbetsplatsen stimulerar kreativitet och produktivitet, medan så mycket som 77 % var eniga om att en inspirerande arbetsmiljö breddar de anställdas uppskattning för mångfald, uppmuntrar till diskussion och ett uttryck för idéer.

Det kanske inte är möjligt för alla företag att skaffa en fin konstsamling men den goda nyheten är att nya fördelar med bläckstråletekniken kan liva upp din arbetsplats mer kostnadseffektivt. Utskriftslösningar i brett format kan skriva ut på nästan vilken yta som helst, såsom canvas, glas och metall, och öppnar upp en hel värld av möjligheter för kontorsdesign. Projektorer kan även de användas för att visa upp alla typer av färgbilder som lyser upp annars tråkiga och grå arbetsmiljöer.

Dessa fyra tips kanske verkar framfusiga men det krävs riktigt engagemang för att få det att hända. Detta stämmer speciellt för större mer etablerade organisationer, där strukturella barriärer och formella procedurer kan ge riktiga utmaningar när man skall implementera en innovation ledd av de anställda. I detta fall är det viktigt att ett företag som vill introducera någon av ovan idéer har fullt synligt stöd från toppen av organisationen. Genom att gå igenom dessa ansträngningar kommer företaget att belönas med både inspirerad och engagerad arbetskraft och även omvandla företagets tillgångar.

Neil Colquhoun

Neil Colquhoun, Business Director för Visual Instruments på Epson i Europa är ansvarig för Epsons affärsenhet för projektorer, där han ger strategiska råd och ledande expertis. Han är också ansvarig för Epsons västeuropeiska säljorganisation för visual imaging. Innan sin nuvarande befattning spenderade Neil två och ett halvt år som försäljningsdirektör på Epson UK. Under den tiden omstrukturerade han sälj- och marknadsfunktionerna och drev försäljningen till nya rekord för marknadsandelar i UK, som överstiger de intäkter och mål han hade innan han började på Epson. Neil har tidigare haft en mängd olika ledande säljpositioner på Panasonic, Pioneer och Coca-Cola.

Neil har en BSc (Hons) examen i Manufacturing Management från Sunderland University och en post graduate examen inom International Economics från University of California. Neil bor i London och tycker om att hålla på med fotboll, yoga och dykning.