"Oberoende arbete" kommer snart att vara något av det bästa du kan ha på ditt CV

Tekniken kommer att ge allt fler möjligheter för dem som frodas som oberoende men ändå samarbetsinriktade medarbetare

Uppkopplingen förändrar vårt sätt att leva. Den förändrar även hur vi arbetar.  Som ett resultat av detta kan framtida generationer utvecklas för att bli experter på att arbeta ensamma men samtidigt utmärka sig i fråga om samarbete via primärt virtuella metoder.

Denna trend kommer att på ett fundamentalt sätt förändra arbetslandskapet för ett stort antal europeiska anställda. I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas kommer våra klassrum och styrelserum att bli alltmer teknikcentrerade, detta enligt en av Epson nyligen genomförd undersökning som omfattar intervjuer med 17 ledande experter och en enkät bland över 7 000 europeiska anställda.

Utbilda framtiden

Våra utbildningssystem närmar sig en era där kreativa samarbeten och metainlärning kommer att vara ledorden. Enligt 70 procent av svarande kommer framtidens lärare inte längre att enbart bära ansvaret för att tillhandahålla kunskap, de kommer även att inneha en mycket mer vital roll där de ska vägleda studenterna genom inlärningsprocessen. Sextiofyra procent av de svarande var överens om att tillämpningen av information och analytiska kunskaper kommer att stå i fokus för morgondagens utbildningssystem.

Denna framtid kommer inte utan sina egna fallgropar. Sextionio procent av de svarande fruktar att en överdriven tillit till informationsåtkomst via teknik kan leda till en allmänt lägre kunskapsnivå. På samma sätt var 67 procent av de svarande överens om att bibehållande av kunskap inte skulle förbli utbildningens mål, detta då informationen kommer att vara konstant tillgänglig.

Virtuellt samarbete

Enligt 74 procent av de svarande har tekniken kapacitet att revolutionera praxis inom såväl utbildning som arbete, dock kommer inga virtuella tillämpningar någonsin att ersätta kontakten ansikte mot ansikte i samband med relationsbyggnad. Det är rimligt att påstå att detta synsätt kan komma att utmanas i takt med att framtida teknik, exempelvis holografisk projicering, börjar utvecklas mer och mer.

I samband med denna virtuella utbredning tror bara 30 procent av de svarande att utvecklingen av den fysiska arbetsytan kommer att förbättra relationerna mellan de anställda. Det finns en emellertid fortsatt ett kompletterande samband mellan online- och offlineverktyg, och 71 procent av de svarande var överens om att "blandad" inlärning" skulle göra utbildningen mer dynamisk och lärarna mer effektiva.

En värld av globalt arbete

Den nya tekniken kommer att stödja ännu större samarbeten mellan lokalt och globalt anställda, även om utvecklingen av utbildning och support till personalen i hur dessa implementerar den nya tekniken kommer att vara vital.

Enligt 71 procent av de svarande blir framtidens konferensrum helt virtuella, där de anställda finns utplacerade i arbetsutrymmen över hela världen och använder teknik som AR och holografiska projektorer för att ansluta till arbetsgrupper i realtid. Det står emellertid helt klart att det finns en lucka i människors förståelse för hur man bäst använder denna teknik. I takt med att framtida generationer får en förståelse för ny teknik måste för närvarande yrkesverksamma personer oundvikligen uppdatera sina kunskaper inom de områden man tidigare inte känt till.

Utveckla en villighet att lära sig

Att generera entusiasm bland medarbetarna blir vitalt för att kunna öka denna nödvändiga tekniska kompetens. Centralt i sammanhanget är att 65 procent av de svarande anger att de skulle omskola sig till en annan roll om de ansåg att deras nuvarande hotades, och organisationerna bör utnyttja denna villighet till utbildning i syfte att maximera de möjligheter som tekniken erbjuder.

Utbildning för den framtida arbetsplatsen kommer att kräva ett stort antal nya kompetenser. De "mjuka" kärnkompetenserna fantasi, förståelse, medkänsla och relationsbyggnad kommer att utgöra grunden för detta. Att erkänna dessa kunskaper och att engagera medarbetare i att främja tillväxt kommer att spela en vital roll i att förbereda sig för en teknisk övergång inom branschen.

Vill du veta mer?

I den fullständiga rapporten finns all information, och du kan hämta den här