Ny undersökning: Fördelarna med bläck gör att tekniken ersätter laser som förstavalet på skrivarmarknaden

Vanliga missuppfattningar kring lasertekniken hänger fortfarande kvar i Europa, men konsumenternas allt högre förväntningar gällande miljö, kostnad och prestanda innebär stora möjligheter för bläckstråleskrivare

Ny undersökning: Fördelarna med bläck gör att tekniken ersätter laser som förstavalet på skrivarmarknaden

En ny undersökning bland beslutsfattare på europeiska företag visar att 74 procent föredrar bläckstråleskrivare, när de fått ta del av fakta om de alternativ som finns på marknaden för utskriftslösningar för företag.

Undersökningen, som genomförts av Epson Europe och undersökningsföretaget Coleman Parkes, omfattar fler än 8 000 personer fördelat på 21 länder, inklusive Sverige. Med utgångspunkt i faktauppgifter om bläckstråleskrivare och laserskrivare som verifierats av oberoende granskare, fick respondenterna besvara ett antal påståenden som antingen sant eller falskt. Resultatet visar att många gamla missuppfattningar finns kvar gällande skrivarteknologi. Till exempel var det bara 7 procent som kände till att bläckstråleskrivare klarar sig bättre inom samtliga fem kategorier: avfall, produktivitet, hastighet, koldioxidutsläpp och energieffektivitet.

Om vi tittar närmare på resultaten för de nordiska länderna så är det tydligt att missuppfattningarna finns kvar även här – till exempel trodde 62 procent av de svarande att laserskrivare genererar mindre koldioxidutsläpp och 65 procent att de ger upphov till mindre avfall. Sju av tio håller fast vid den gamla uppfattningen att en laserskrivare ger högre produktivitet i organisationen eftersom de anses kräva mindre underhåll och inte står stilla lika ofta.

Men när de svarande tagit del av faktauppgifterna om de olika utskriftsteknologierna svarade fler än 6 av 10 att de skulle välja en bläckstråleskrivare framför en laserskrivare.

”Laserskrivare har alltför länge dominerat våra kontorslandskap. Det är dags att göra upp med gamla missuppfattningar som inte bara är ogynnsamma för miljön utan dessutom är onödigt dyra för den enskilda organisationen”, säger Maths Arvesjö, Business Sales Manager på Epson Sverige.

De senaste åren har Epson sett hur fler och fler företag börjat ställa krav på sina skrivarlösningar – man efterfrågar bättre resultat och snabbare utskrifter till en lägre totalkostnad, samtidigt som man vill ha energisnåla produkter med mindre klimatpåverkan. Det är dessa insikter som legat till grund för Epsons satsning på innovation inom bläcktekniken – det var det enda sättet som företaget kunde uppfylla marknadens förväntningar.

”Tack vare vårt utvecklingsarbete har vi idag produkter i portföljen som levererar utskriftshastigheter upp till 100 sidor per minut till en låg kostnad, och som ger en energibesparing på upp till 96 procent än motsvarande laserskrivare samtidigt som mängden avfall minskas med upp till 99 procent. Nästa steg är att säkerställa att fler får upp ögonen för dessa fördelar”, säger Maths Arvesjö.

Även om medvetenheten kanske inte riktigt nått hela vägen fram så vinner bläckstråleskrivarna stadigt mark på utskriftsmarknaden. Enligt analysföretaget IDC så förväntas segmentet ha en årlig genomsnittstillväxt på 10,2 procent i Västeuropa fram till år 2020*.

Epson har investerat 585 miljoner euro i nya produktionsanläggningar i Japan och på andra marknader, och av dem är 185 miljoner euro öronmärkta för vidareutveckling av företagets PrecisionCore-teknik – den lösning som ligger till grund för revolutionen inom bläckstråleskrivare för företag.

Om undersökningen

Epson genomförde en online-undersökning i sociala medier, online-medier och direktreklam-kanaler i 21 europeiska länder (Finland, Polen, Ungern, Norge, Rumänien, Sverige, Serbien, Tjeckien, Slovenien, Nederländerna, Grekland, Danmark, Kroatien, Slovakien, Belgien, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Portugal och Tyskland) mellan september och november 2017 och fick in 6 326 svar. Syftet var att testa människors kunskap i fråga om fördelarna med laser jämfört med bläckstråletekniker, samt i syfte att demonstrera vad människor skulle välja om de fick alla fakta.

En kompletterande undersökning utfördes online av Coleman Parkes Research på uppdrag av Epson i november 2017. Resultaten omfattar feedback från 1 818 yrkesverksamma personer i organisationer i Europa.

Epson® är ett registrerat varumärke som tillhör Seiko Epson® Corporation. Alla övriga produktnamn och företagsnamn används här endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Rätt till ändring av specifikationer utan förvarning förbehålles, med undantag för fel och utelämnanden.