Morgondagens största lektion: motivation

För att kunna navigera i ett samarbetsinriktat klassrum måste eleverna bli "self-starters" senast år 2025

Morgondagens största lektion: motivation

I och med att dagens arbetsplatser utvecklas i en rasande takt ställs vi löpande inför utmaningen att hålla jämna steg. Men i en tid med snabba tekniska framsteg, hur förbereder vi morgondagens personal inför framtiden?

Tekniken spelar en alltmer dominant roll i hur vi arbetar, men den utgör också en enorm potential i fråga om hur vi inhämtar kunskap, och i framtidens klassrum kommer personlig motivation och "mjuka" kompetenser att vara kritiska för utbildningsmässiga resultat, samt ett av utbildningssystemets primära mål.

Framtidens samarbetsinriktade klassrum

En ny undersökning utförd av Epson på effekten av nyckeltekniker inom utbildningssektorn sammanställde 17 experters åsikter i ämnet, och testade även dessas hypoteser på över 7 000 europeiska företagsledare och anställda.

Baserat på dessas sammanlagda perspektiv kommer 2025 års klassrum att kunna utnyttja ny teknik som exempelvis interaktiva projektorer, förstärkt verklighet och 3D-skrivare. Vår studie visar till exempel att 53 procent av de svarande anser att förstärkt verklighet (Augmented Reality, eller AR) i framtiden kommer att användas i omfattande utsträckning och erbjuda ökad säkerhet och lägre kostnader, samt även minska behovet av särskilda experimentutrymmen.

Denna övergång förväntas ändra förhållandet mellan lärare och elever, där lärarna påtar sig rollen som utbildningsguider eller livscoacher, medan eleverna tar ett större ansvar för sin egen inlärning.

62 procent av tillfrågade européer anser att detta system, tillsammans med en samarbetsinriktad inlärningsteknik, kommer att jämna ut spelplanen för elever genom att varje enskild elev kan studera på sitt eget sätt.

Lektionsstrukturen förväntas och förändras som ett resultat av den tekniska utvecklingen. 67 procent av de tillfrågade förutspådde att klassrummen kommer att förvandlas till samarbetsinriktade workhops.

Motiverade för meta-inlärning

Eleverna kommer att få en alltmer proaktiv roll att spela när det gäller att uppnå egna studieresultat. Enligt 57 procent av de svarande kommer denna metainlärning, där eleverna tar ett mycket större ansvar för sina egna utbildningsprocesser, att bli den nya normen. Till stöd för detta tror 55 procent av de svarande att detta kommer att få en positiv inverkan på utbildningssektorn som helhet.

De goda nyheterna är att bara 33 procent av de svarande tror att elevernas motivation kommer att hota utbildningskvalitén under de kommande tio åren.

Sanningen är att utbildningsorganen måste implementera vissa specifika kontroller och balansräkningar för att denna kulturella övergång ska ske. Det är vitalt att betoning läggs på att lära eleverna att bli "self-starters" och ansvariga för sin egen inlärningsutveckling, till exempel genom att säkerställa att träning av "mjuka" kompetenser blir en vital del av inlärningsprocessen.

Att ge morgondagens arbetare det de behöver innebär att understryka vikten av motivation idag, samt att tillhandahålla de utbildningsverktyg som krävs för att fe ska kunna anpassa sig i en föränderlig värld.

Vill du veta mer?

I den fullständiga rapporten finns all information, och du kan hämta den här: